POZOR DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA – Nové pravidlá registrácie na cvičenia!

Milí priatelia,

dovoľte nám informovať o nových pravidlách registrácie na cvičenia v Lighthouse clube.

Prosíme vás o ich dodržiavanie, aby sme sa v budúcnosti vyhli nepríjemným situáciám a nedorozumeniam.

1.)  Na každú hodinu SA TREBA nahlásiť. Ak sa udejú neočakávané zmeny a nemôžete prísť, je DÔLEŽITÉ sa aj odhlásiť.

2.) Na cvičenia sa nahlasuje NAJNESKÔR do 18.00 hod. deň pred cvičením a to buď osobne na recepcii klubu alebo mailom na recepcia@lighthouseclub.sk.

3.) Z cvičení sa odhlasuje tiež NAJNESKÔR do 18.00 hod. deň pred cvičením a to buď osobne na recepcii klubu alebo mailom na  recepcia@lighthouseclub.sk

4.) Ak sa účastník nahlási a následne sa na cvičenie nedostaví BEZ TOHO ABY SA ODHLÁSIL  v zmysle bodu 3., pri ďalšom vstupe mu BUDE NEODHLÁSENÁ HODINA NAÚČTOVANÁ.

5.) Na skupinové cvičenia je minimálny počet 5 nahlásených účastníkov. V prípade menšieho počtu bude CVIČENIE ZRUŠENÉ. Informácia o zrušení hodiny bude zaslaná mailom všetkým zaregistrovaným účastníkom najneskôr do 20.00 hod deň pred cvičením.

6.) Prosíme vás, aby ste sa pred vstupom do cvičebnej miestnosti VŽDY najskôr ohlásili na recepcii.

Veríme, že cvičenia sú súčasťou vášho životného štýlu, predstavujúceho rešpekt k sebe samému aj k cvičiteľovi.  Tieto pravidlá prispejú k lepšej komunikácii a organizovania voľného a pracovného času vás účastníkov a aj nás inštruktorov. 

Ďakujeme za porozumenie.

Martina a Lighthouse club tím

Leave your thought