Pocity, reč života – zážitkový seminár Jñana Yogy (cesta poznania a intelektu) – utorok 16.1. o 17.30 hod.

Milí priatelia,

pozývame vás na zážitkový workshop Jnana jogy – Pocity, reč života, ktorý povedie  José Ángel Lázaro Clavero, liečiteľ, mysliteľ  spisovateľ.

Uskutoční sa 16.1. 2018 v čase 17.30 – 19.30 hod. v Lighthouse clube.

To, čo má pre nás pripravené José Ángel je oveľa viac ako len didaktická teória, ktorú učiteľ sprostredkuje žiakom. Ponúka nám zážitkové stretnutie, kde môžme zažiť samých seba, nie myšlienky iných. Predstaví nám metódu sebapoznania, ktorú sám vytvoril po 20 rokoch štúdia a profesionálnej kariéry, kedy sprevádzal ľudí v ich procese sebarozvoja.

Jeho metodológia podnecuje zodpovednosť každého jedinca za svoje zdravie a rast, v každej oblasti a aktivite svojho bežného života – teda nič čo by bolo ďaleko od našej reality. Na tomto mieste sa stretáva všetka mystika. V reči života, prostredníctvom načúvania našim vlastným pocitom a prostredníctvom kreatívnych odpovedí, ktoré naplnia naše potreby.
Pod jeho vedením sa pohrúžime do týchto zážitkových praktík :

  1. Načúvanie vnútornému konfliktu medzi pocitmi a činmi
  2. Pozorovanie energie vyprodukovanej vnútorným napätím
  3. Úvaha o tichu, ako o transformátore a regenerátorovi.

Cena workshopu je 10 EUR. Workshop bude tlmočený do slovenského jazyka.

Registrácia je nutná formou SMS na 0903 593 777, alebo  0918  645 230 alebo emailom na zatkova@lighthouseclub.sk, prípadne na terapie@lighthouseclub.sk

Tešíme sa na vás,

Lighthouse club

Leave your thought