Nech je rok 2017 rokom otvorenia sa a skúmania všetkého čo prichádza…

Milí priatelia,

je veľa toho, čo chceme a po čom túžime. Ja nám želám, aby sme v roku 2017 všetci dostali to, čo potrebujeme. Možno to bude iné ako to, čo chceme a po čom túžime, ale prijmime to s pokorou a nájdime krásu vo všetkom, čo k nám prichádza, aj keď sa to javí nie tak, ako očakávame.

Želám nám, aby sme dokázali nájsť krásu aj v situáciach smutných a bolestivých, situáciách sklamania a zrady, krivdy, či utrpenia. Všetky z nich majú aj druhú stranu, ktorú často nevidíme. Ako silný vie byť smútok, či bolesť, tak silná vie byť jeho krása ak ju uvidíme.

Nech rok 2017 je rokom otvorenia sa a skúmania všetkého, čo prichádza. Prichádza to, lebo to potrebujeme. Buďme bdelými, aby nám neunikla jeho krása.

Martina

Leave your thought