NOVÝ KURZ! ZAČÍNAME OD ŠTVRTKA 7. 9. Kurz správneho dýchania spojeného s pohybom na uvoľnenie stresu – začiatočníci / seniori

V našich životoch sa u každého objaví stres. Prichádza z rôznych oblastí a u každého v inej sile. U niekoho je to rodina, iného trápia finančné problémy. Sú takí, ktorí sa boria v zamestnaní a snáď každý si prechádza stresujúcimi obdobiami v partnerskom živote. Vnútorné napätie a zadržiavanie prirodzených reakcií vedie k tomu, že v našom tele sa napätie, teda stres zvonku somatizuje v našom vnútri. Suché oči, stuhnutý krk, bolesť v krížovej chrbtici, studené alebo naopak príliš horúce ruky či úplná únava sú niektoré z príznakov prítomného stresu v našom tele.

Ako to zmeniť?

Je to proces. Zväčša vidíme chybu v tých druhých a chceme ich zmeniť, aby “nám nespôsobovali stres.” Alebo sa my snažíme zmeniť a vyhovieť iným, čím sa začíname správať neprirodzene a neláskavo k sebe a ideme proti svojej vnútornej pravde.

Čo nám pomôže?

Na mentálnej úrovni: treba zmeniť uhol pohľadu a postoj. Netreba sa stotožňovať s tým, s čím vnútorne nesúhlasíme a komunikovať svoju pravdu navonok kľudne. Neodsudzovať a nehodnotiť druhých a prijať ich akí sú.
Na fyzickej úrovni, čo bude aj cieľom workshopu: zmeniť spôsob dýchania, zvýšiť objem kyslíku a zlepšiť cirkuláciu. V našom tele sa nachádza približne 120000 km ciev srdcovo – cievneho systému. Inštitút mikrocirkulácie v Nemecku pod vedením doktora Reinera Kloppa preukázal, že 74% z tohto množstva cievneho systému, je tvorených vlásočnicami. Vazomotorický  pohyb energie k bunkám a odvoz toxínov z buniek v týchto vlásočniciach nedokážeme zabezpečiť iba činnosťou srdca. Nestačí to. Treba vedome každý deň a pravidelne pomôcť cirkulácii krvi. 99,9% chorôb je v konečnom dôsledku zapríčinených  zlou cirkuláciou krvi!!!

Kaligrafické zdravie je 3- dimenzionálna technika, pomocou ktorej sa naučíme pracovať s MENTÁLNYM STRESOM a FYZICKÝM STRESOM. Naťahovaním tela hore a dolu, behom, či bicyklovaním nedokážeme pracovať dostatočne s cirkuláciou krvi. Nestačí to. Potrebujeme ísť hlbšie. Potrebujeme 3 dimenzionálny pohyb a s energiou nášho tela pracovať ako s rolujúcou energetickou guľou. Špirálovitým, trojdimenzionálnym pohybom súčasne so správnym dýchaním zobudíme cirkuláciu krvi a napojíme sa na ňu. Stres sa uvoľní, lebo v tele nebudú podmienky na jeho existenciu. My môžeme pokračovať na zlepšení trávenia, regenerácii, omladení a dosiahnutí vnútorného pokoja a harmónii, uzemnenia a šťastia.

Prvá oblasť – mentálny stres: MOZOG
Mozog je prvý orgán, ktorému začne chýbať kyslík, zapríčinený nedostatočnou cirkuláciou krvi. Robíme chybné rozhodnutia, často pod vplyvom emócií. Rozhodnutia sú pomalé alebo unáhlené. Nervový systém začne byť príliš senzibilný na vonkajšie udalosti a ľudí. Doslova až prejavmi alergie a odporu sa v dôsledku nedostatočného prekrvenia začneme prejavovať k iným a k sebe samým. Mozog sa tak stáva ďalej aj spúšťačom pre oslabovanie imunity.

Druhá oblasť- fyzický stres : BEDRÁ, RAMENÁ, KRK, SUCHÉ OČI, KRÍŽOVÁ CHRBTICA, TRÁVENIE.
Fyzický stres( napätie) v týchto 6 oblastiach je prepojený. Jeho vznikom sa mení chémia v bunkách a dochádza následne aj k aktivácii mentálneho stresu.

Pozývame vás všetkých, ktorí chcú niečo zmeniť, a kurz správneho dýchania spojeného s pohybom. Hodiny povedie Silvia Rosenbergerová a budú každý utorok a štvrtok ráno v čase 8.15 – 9.15.začíname vo štvrtok 7.9. 2017!

Registrácie sú nutné buď formou SMS na 0903 593 777, alebo e-mailom zatkova@lighthouseclub.sk.

Leave your thought