Kniha Mantra


Mantra – Naše posolstvo lásky

Kniha, ktorú napísali Deva Premal spolu s Mitenom je ich životným príbehom, príbehom ich lásky a príbehu mantier, ktoré k ich životu neodmysliteľne patria.

Súčasťou knihy je CD Deva Premal & Miten (výber mantier, ktoré najviac ovplyvnili ich životy)


“Vitajte. Touto knihou vás pozývame do nášho sveta. Mantry nás podporujú a pomáhajú nám už 26 rokov a je našou veľkou cťou podeliť sa o ne s vami prostredníctvom tejto krásnej knížky.”

“Sme svedkami toho, ako sa k nám postupne pripája čoraz viac ľudí z celého sveta. Záujem o spievanie mantier narástol z niekoľkých stoviek meditujúcich v štúdiu jogy až do divadiel a na festivaly po celom svete, kam prichádzajú nadšenci mantier, aby sa spoločne “ponorili do spevu”.

Zo skúsenosti vieme, že mantry prehovárajú nielen k srdcu, ale aj k mysli. Ponúkajú zážitok taký hlboký, až presahuje ľudské zmýšľanie. Ich obsah má liečivé a blahodárne účinky a tak, ako to platí aj pri ostatných liečiacich prostriedkoch, ich účinky sú prístupné len tým, ktorí k nim vykročia naproti.Oslavujme spolu!”Leave your thought