HEALING POWER of CALLIGRAPHY YOGA – Liečivá sila kaligrafickej jogy

Milí priatelia,

sme radi, že Majster Yang opäť zavíta na Slovensko.

Srdečne vás pozývam na 18 denný workshop, ktorý sa uskutoční v termíne  22.4. – 30.4. a 2.5. – 10.5. 2017 (denne 8 – 17). Miesto konania bude upresnené dodatočne.

Majster Zhen Hua Yang
Majster Yang, ktorého učiteľmi boli šaolinskí a wudangskí majstri bojových umení a práce s energiou, vyrastal v rodine, kde sa metódy rodinného systému bojových umení odovzdávali z generácie na generáciu počas 400 rokov. Neúnavne pracuje na neustálom zdokonaľovaní svojich odborných znalostí, s cieľom pomôcť ľuďom budovať svoje životy a dosiahnuť trvalé zdravie.
S jednoduchými a ľahko zrozumiteľnými metódami a technikami prichádza na Slovensko zdieľať svoje neoceniteľné skúsenosti v 18 dennom workshope….

Systém kaligrafického zdravia
Systém kaligrafického zdravia zahŕňa  kaligrafickú jogu a Qigong. Jeho filozofia je založená na 3-dimenzionálnom modeli obehových systémov ľudského tela:  krvného, nervového a duševného a tráviaceho.

Čo vám workshop prinesie?
Naučíte sa ako sa napojiť na vaše pravé ja, ako nájsť harmóniu a šťastie. Majster Yang vás prevedie praktickými cvičeniami kaligrafickej jogy, vrátane dýchacích techník, trojrozmerných pohybov, cirkulácie energie a meditácie.

Budeme sa venovať:

 • Liečivej sile kaligrafickej jogy a jednotlivých pozícií
 • Precíteniu a riadeniu toku energie
 • Rozvinutiu vnútornej sily
 • Krvnému, tráviacemu a nervovému obehovému systému
 • Životu predlžujúcim aspektom jogy
 • Programu Callighraphy Qigong
 • Programu Callighraphy Senior Health – programu pre seniorov
 • Programu na formovanie tela
 • Krvnému, tráviacemu a nervovému obehovému systému
 • Učeniu kaligrafickej jogy s dôrazom na Qigong energiu

 

 Časť 1 (22.4 – 30.4.)
V tejto časti sa budeme venovať trojrozmerným pohybom a zlepšovaniu krvného obehu, uvoľňovaniu napätia vo svaloch, väzoch a kĺboch a pohybovým meditáciám zameraným na upokojenie vašej mysle a zníženie stresu a napätia. Jedným z unikátnych faktorov systému kaligrafického zdravia je dôraz na zlepšenie zdravia a dlhovekosti človeka vyrovnaním hladiny hormónov,  zlepšením funkcií jednotlivých orgánov a ich vybalansovaním.

Časť 2 (2.5. – 10.5.)
Táto časť vychádza zo základných poznatkov prvej časti a je zameraná na program na formovanie tela s cieľom zvýšiť pružnosť a pevnosť prostredníctvom predlžovania a posilňovania svalov a šliach. Je to vhodné najmä pre tých, ktorí si chcú udržať zdravie, vyhnúť sa zraneniam pri každodenných činnostiach, vybudovať pevnosť a pružnosť vlastného tela.

KONTAKT:  Martina Zaťková, zatkova@lighthouseclub.sk, +421 903 593 777

VIAC INFORMÁCIÍ: www.lighthouseclub.sk/sluzbyklubu/kaligrafickajogawww.calligraphyhealth.com.au

CENA: (špeciálna cena pre východnú Európu, zredukovaná zo štandardnej ceny o 30%)

 • Cena za časť (9 dní) = 966 EUR
 • Cena za celý workshop (obe časti, 18 dní) = 1.666 EUR
 • Cena za jeden deň = 140 EUR
 • Early bird cena (platba do 20.2.2017) = 10% ZĽAVA

REGISTRÁCIE poprosíme na  zatkova@lighthouseclub.sk.
Záloha vo výške 20% platby na účet:
SK6211000000002940009151
SWIFT: TATR SK BX
Adresa banky: Tatrabanka a.s., Hodžovo námestie 3, P.O.BOX 42, 850 05 Bratislava 55

STIAHNITE SI POZVÁNKU

Leave your thought