Aký bol seminár Andrew Barnsa?

Milí priatelia,

máme za sebou seminár vedený Andrew Barnesom. Človekom, ktorý vyštudoval univerzitu v Sydney so špecializáciou na vzťahy a sexuológiu. Prostredníctvom štúdia a praxe mal možnosť oboznámiť sa so západným učením v tejto oblasti. Neskôr si svoje vzdelanie doplnil štúdiom východnej kultúry u tantrického majstra. Dokázal tak spojiť poznatky dvoch kultúr a vďaka tomuto prepojeniu objaviť hlbšie poznanie, ktoré vzťahy a sexualita skrývajú. Neskôr študoval aj kozmetológiu, kde spoznal do hĺbky nielen pokožku človeka, ale aj body – receptory, pomocou ktorých každý človek „komunikuje“ s okolím a jeho telo „číta“ informácie.

Bolo fascinujúce oboznámiť sa s vedeckými dôkazmi ako sú si muži a ženy biologicky podobní, ako sú mnohé informácie o biologickej stavbe muža a ženy utajované aj v školách. Andrew veľmi „uchopiteľne“ vysvetlil, že podľa jeho 30 ročnej praxe je príčinou utrpenia, bolesti a problémov vo vzťahoch omyl ľudí, ktorí chápu muža a mužský princíp a ženu a ženský princíp ako to isté. Práve otvorené vnímanie toho, že žena má aj mužský princíp a každý muž má aj ženský princíp je správnou cestou k  posunu vo vzťahoch a vývoju osobnosti na vyššiu úroveň vedomia.

Andrew nám vysvetlil, že cyklenie vzťahov na úrovni „nezrelý mužský princíp“ a „nezrelý ženský princíp“ nás udržuje v nízkych energetických situáciách a iba naša vôľa (rozhodnutie sa zmeniť) nás môže posunúť vo vývoji našej osobnosti. Áno, všetci máme do vienka daný charakter. Naše silné a slabé stránky sú to, čo máme vo „výbave“ a v našom vnútri. Ak nájdeme odpovede na otázky Kto som? Kam smerujem? Aký je zmysel môjho bytia? môžeme nájsť svoju cestu, ktorou zdokonalíme náš charakter a zmeníme sa k lepšiemu.

Nie je pravdou, že nemôžeme zmeniť to, kým sme. Môžeme. Inak by nebola evolúcia, vývoj a v konečnom dôsledku ani život. Základným prejavom života je pohyb. Preto cyklenie sa v rovnakých vzorcoch správania, ktoré sme používali v mladom, strednom, zrelom aj staršom veku je skôr prejavom prítomného strachu, hanby, lenivosti, márnivosti, pohodlnosti niečomu sa učiť, niečo zmeniť. Je ľahšie sa tváriť, že všetko vieme, že nám stačí ak sme, hoci aj prázdni.

Zmyslom bytia človeka je byť šťastný a je to jeho voľba. Verím tomu, ale zároveň viem, že cesta k zlepšovaniu slabých stránok charakteru nie je ľahká. Je ľahšie sa tváriť, že tieto stránky zatlačíme a druhých, na ktorých ich vidíme, ich odsudzujeme, hodnotíme a kritizujeme. Andrew na konkrétnych vlastnostiach ukázal správanie nezrelého mužského princípu a aj nezrelého ženského princípu.

V skupinovej hre sme si skúšali komunikáciu na tejto úrovni vedomia. Všetci muži otvorene hlasovaním priznali, že sa správali aj ako nezrelý ženský princíp a takmer všetky ženy ako nezrelý mužský princíp. Je to len potvrdenie toho, čo už dávno ukazuje čierno-biela monáda. Ukazuje, že každý človek má v sebe mužský a aj ženský princíp. Oba princípy sa v nás prejavujú a harmóniu a vyrovnanosť dosiahneme ak kultivujeme tú časť v nás, ktorá je slabšia. Ak ich aj vyrovnáme, opäť pokračujeme kultivovaním našich stránok ešte k ďalšiemu zlepšeniu – je to nekonečný cyklus vývoja.

Je chybou sa ponáhľať v hľadaní, ale je chybou aj nerobiť vôbec nič a čakať. Ak sme totiž prirýchli, nestíhame informácie vstrebávať a ísť do hĺbky, ak čakáme čo príde, tak sa vzdávame toho, čo nás oddeľuje od zvierat, tj, použitie rozumu a vlastnej vôle.  Áno, potom sa oddávame do rúk osudu a prestávame tvoriť vlastný život. Mapa vzťahov, ktorú Andrew vysvetľoval, ukázala aj cestu, ako sa na vyššiu úroveň vedomia dostať. Správať sa tak, že vo svojom vnútri my sami v sebe budeme kultivovať správanie zrelého mužského a ženského princípu, spojíme neskôr sami seba do jednoty, aby sme nehľadali u partnerov, rodiny a priateľov to, čo máme slabé a nekultivované. Vtedy aj naše vzťahy nebudú o závislosti a potrebe, vzťahmi vysávajúcimi lásku či úplne bez lásky. Naopak, stanú sa vzťahmi napĺňajúcimi láskou, kedy nebudeme mať očakávania od druhých a budeme šťastnejší. V závere semináru Andrew hlbšie vysvetlil a na videu ukázal, ako tantra a lekári, ktorých volajú tantrickí majstri, dokážu našu vlastnú sexuálnu energiu použiť k nášmu liečeniu, dosahovaniu vyššieho vedomia, k lepším vzťahom s partnermi, deťmi, rodičmi atď.

Andrew sa pri vysvetľovaní opieral o fakt, že 70% nášho tela je energia, ktorú nabíjame a pracujeme s ňou. Takmer 90% ľudí s ňou pracuje nevedome. Každý z nás má ukrytý potenciál pracovať so svojou energiou vedome, čím podstatne zlepší kvalitu života – zdravie a vzťahy s okolím. To bude viesť k vnútornému mieru a šťastiu človeka, z čoho bude v dobrom slova zmysle profitovať celá spoločnosť.

Naša čistá energia  a jej prúdenie je často blokované komunikáciou, finančnou situáciou, rodinou, vonkajšími vplyvmi, životným štandardom, sexuálnym životom, ale aj emóciami, očakávaniami a zdravím. Ak sa chceme posunúť, tak sa musíme najskôr odblokovať z predsudkov, programov, emócií, ktorých sa držíme, nechceme ich pustiť, nechceme ani len pripustiť, či vyskúšame niečo nové, iné a to aj napriek tomu, že vzťahy, v ktorých sa nachádzame, nie sú šťastné. Akoby sme sa sami uväznili v utrpení, bolesti, hneve, žiarlivosti, závislosti, smútku, ľútosti a iba výhovorkami hľadali odpoveď, že aj by sme chceli zmenu, ale…..

Tantra je jedna z možností, ale nie je pre každého. Moja osobná skúsenosť po dvojtýždňovom retreate u Andrewa je pre mňa silná a liečivá. Tantrické odzbrojenie mi umožnilo z hlbokých tkanív môjho tela uvoľniť mnoho smútku cez plač a pôsobilo zázračne liečivo. Stretla som tam aj takých, ktorí mali celotelový orgazmus , čiže vysokú vibráciu každej bunky tela, lebo už dosiahli odblokovanie energetických kanálov. Neviem, či tantra je moja cesta, ale Andrew mi pomohol a som rada, že so seminárom v klube a následne s retreatom v Ružomberku prišiel aj na Slovensko, kde si cestu k nemu nájdu tí, ktorí sa svojou vôľou rozhodli byť šťastní a cítia, alebo si myslia, že tantrická technika im môže pomôcť. Želám účastníkom semináru, ale aj iným čitateľom aby našli to, čo hľadajú.

S láskou,

Tina

Ohlasy účastníkov:

Milý tím Lighthouse clubu, ďakujem Vám za perfektne pripravený workshop s Andrew Barnesom. Jeho speach bola veľmi zaujímavá a netradičná. Veľmi rada prídem na všetky takéto akcie u Vás.
Pozdravujem a želám krásne leto! A.Valachová

Leave your thought