VEDOMÉ DÝCHANIE – audionahrávka meditácie ku stiahnutiu

Milí priatelia,
Múdrosť sa nedá naučiť v škole. Tam dostaneme vedomosti. Až ich žitím spoznáme pravdu a cez vlastnú skúsenosť druhých neučíme, ale zdieľame poznanie.
V oblasti zdravia ma môj majster učil Pravidlo 3. Človek vydrží 3 týždne bez jedla, 3 dni bez vody a 3 minúty bez kyslíku. Kyslík je pre naše prežitie a zdravie najdôležitejší. Ja som sa dýchaním do brucha liečila. Zafungovalo. K poznaniu o dôležitosti správneho dýchania ma priviedla choroba. Je zázrak, ako dýchanie dokáže uvoľniť nervový systém, bloky v cirkulácii a dovoliť telu, aby spustilo samoliečiace procesy. Stačí mu nezavadzať.
Začala som sa venovať téme zdravia a liečenia duše ( mentálne a emočné zdravie), organizovať pobyty a ani som sa nenazdala a srdiečko ma prirodzene priviedlo k dobročinnosti. Nie tej zo strachu, ale tej z lásky a pochopenia. Dnes s manželom spolufinancujeme aktivity venované chorým ľuďom, pripravujeme projekt miesta s účinkami mentálneho a emočného harmonizovania.
Cítim naplnenie, keď peniaze, ktoré sme zarobili, dávame na plnenie našich snov a tie sú zároveň slúžiace iným, k posilneniu ich nádeje a viery, k hľadaniu a spájaniu sa zo sebou samými. Energia prúdi a rastie😇☺
Môj ďaľší krok je opäť prirodzený. Nahrala som dýchaciu meditáciu v trvaní 1 hodiny. Ukážku ( 5 minút) si môžete vypočuť na linku dolu. Jej predajom by som rada kumulovala zdroje na podporu mojich projektov aj od iných ľudi. jedným z nich je ozdravný pobyt pre onkologických pacientov, ktorý niektorým pomáhame čiastočne zafinancovať. Dýchacia meditácia, ktorou vás budem sprevádzať, má silné harmonizačné a liečivé účinky a želám vám užiť si ju. Cena je dobrovoľná. Po uhradení akejkoľvek sumy na účet číslo SK 6211000000002940009151 v Tatrabanke, pričom do poznámky uveďte e-mailovú adresu, Vám bude zaslaná 1 hodinová meditácia na Vami uvedený e-mail. Vzájomne sa obohatíme a urobíme svet lepším miestom na žitie.
Ďakujem týmto všetkým, ktorí ma poprosili nahrať vedomé dýchanie, za inšpiráciu, kedy môžem opäť ponúknuť niečo, čo si ja osobne veľmi užívam a rada prežívam. Byť vo svojom vnútri vedome, s láskou ku každej časti samej seba.

S úctou a láskou❤
Martina

Leave your thought