Premietanie filmu Mantra 19.12.2018 o 18 hod v Trnave

Milí priatelia,

19.12.2018 o 18 hod Lighthouseclub opätovne ponúkne možnosť pozrieť si film MANTRA.

Film je zdieľaním, výpoveďou, objasnením, pochopením, precítením…..je tam jednoducho všetko. Napriek tomu, že ide o dokumentárny film, každé srdiečko, ktoré ho pozrelo, zostalo dotknuté. Hĺbka všetkého, čím spievanie mantry je, od poznania neurológov, cez spevákov, až po tých, čo sa k spevákom pridávajú svojim hlasom, je neopísateľná.

Viera je slovo, ktoré mňa nemalo tú silu, akú má dnes. Placebo efekt som pochopila omnoho hlbšie po chorobe ako pred ňou.

Placebo efekt a viera pre mňa znamenajú to isté. Ich sila ide z toho istého zdroja. Ten zdroj nie je vonku a tá sila nezávisí od ničoho vonku. To, čo je vonku je tým, na čo sa môžeme napojiť, ale sila napojenia je iba taká, aká je naša sila vo vnútri. Naša sila vo vnútri, žiť  neagresívny, nechamtivý, nesebecký, nepyšný, nevedomý život je neustále skúšaná. Často zamieňame POKORU zo SKROMNOSŤOU. Jedno ide zo srdca a druhé z hlavy. Preto aj sila toho je odlišná. Máme pocit, že padáme a nevidíme cestu von.

Pre mňa MANTRA sa stala intuitívnou motlitbou zo srdca. Spevom a hlasom srdca som zo svojej hĺbky komunikovala bolesť, radosť, šťastie, smútok….pretože všetko sa učím prijímať v plnej sile. MANTRA nie je jediná cesta k učeniu sa prijímať, k súcitu, k nesebeckému správaniu. Z našej kultúry je nám bližšia motlitba, odriekané slovo.

Obe som skúšala. Môj pocitový rozdiel? Odriekanie motlitby utišuje myseľ, ale spev mantry uvoľňuje strachy v srdci. Vibračný účinok mantry rozvibruje naše telo vo vnútri, až máte chuť vnútri tancovať, radujete sa, ste šťastní. Prišlo to všetko zvnútra.

Pri speve sa najskôr napájam na seba, a z tohoto spojenia splýva môj hlas s ostatnými hlasmi. Som súčasťou niečoho, čo ma presahuje.

Srdce a teda emócie sú pokojné a vyrovnané. Ak na tróne sedí srdce, tak “úloha” bola splnená. Pokojné srdce, pokojná myseľ.

Ak na trón posadíme hlavu a udržujeme ju pokojnú, aj to dobre, ale skutočná sila, náš zdroj sú hlbšie a tam sa treba vydať.

Hlava je totiž 5000 krát magneticky a 100 krát elektricky slabšia ako srdce.

Pozývam Vás na film, ktorý vás nenechá tichým a otvorí vo vás otázky, ktoré vás posunú ďalej. Verím v túto pravdu.

Registrácia na čísle 0903593777 formou SMS. Vstupné 10 eur. Sedenie na koberci na poduške, alebo si prineste podsedáky.

S úctou a láskou

Martina

Leave your thought