Pozdrav z workshopu s majstrom Zen Hua Yangom.

Priatelia,

posielam srdečné pozdravy z Nemecka. 18 dňové školenie sa prehuplo do druhej polovice a blíži sa čas, keď sa stretneme opäť v klube. Keďže 18 dní je veľa a pocitov sa mi nazbieralo dostatočne, dovolím si zdieľať  vzácne poznanie z rozprávania Majstra Yanga. Kaligrafická joga nie je iba obyčajné cvičenie. Majster Yang, ako viete, pochádza z rodiny, kde sa východné učenia dlhé roky formovali a zdokonaľovali. Kaligrafická joga v sebe skrýva východné duchovné učenie Konfucia, Budhizmu a Taoizmu.

Od Konfucia vniesol do cvičení rešpekt. Dbať na vnútorné detaily v cvičeniach a rešpektovať učiteľa, ktorý vie, prečo ich tak sformoval. Hĺbku jeho dôvodov a poznania na začiatku nemusíme vidieť.

Budhizmus učí o láske. Práve toto učenie je v cvikoch prepojené cez dýchanie na lásku k vlastnému telu, jeho bunkám. Svojim precítením vnútorného pohybu energie, rozniesť po tele informáciu lásky. Krvné bunky totiž roznášajú po tele iba kyslík a výživu, ale roznášajú aj molekuly emócií.

Taoizmus je učenie, z ktorého do cvikov vložil spojenie. Táto časť pre tých, ktorí boli oddelení, je veľmi dôležitá hlavne v prvom období cvičenia. Spojiť nás z okolím. Manželstvo. S kým? Nebo+človek+zem= manželstvo. Ako strom, ktorý má korene, kmeň a korunu. Iba všetko spolu dáva zdravie, krásu, dlhovekosť a šťastie.

Kaligrafická joga je energetické cvičenie, kedy postupne, ak sme vytrvalí, prechádzame cez 6 úrovní učenia.

  • treba sa naučiť fyzicky cviky, pohyby
  • prejdeme do fázy ” no mind movement”, čiže pohyby, kedy naša myseľ je zamestnaná sledovaním vnútorných pohybov
  • nasleduje fáza, kedy začneme telo pri cvikoch skenovať vnútorným zrakom
  • prichádza fáza, kedy sa krvné bunky oddeľujú, roznášajú viac kyslíku a výživy a zohrievajú nás zvnútra. Začínajú sa rodiť šťastné bunky.
  • v tejto fáze sa rodí harmónia, pocit šťastia, ktorý je trvalý a jeho príčinou nie je nič zvonku a dokonca vraj ani nespoznáme samotnú príčinu. Je to šťastie bez príčiny.
  • poslednou úrovňou, ktorú môžeme pravidelným cvičením dosiahnuť, je prepis DNA (blue print). Cieľ duchovných ľudí.

Možno niektorí z vás sa pýtajú, čo je energia? Energia znamená, že vy ste pán svojho tela a cez danthianové dýchanie sa  spojíte  s krvinkami. Krvinky roznášajú informáciu, koľko kyslíku, kedy a kam chcete poslať. Prejavom vedomej práce s energiou bude vibrácia, teplo, vibrovanie posilnených častí tela a iné prejavy energie.

Učenia a poznatky Majstra Yanga o našom tele, jeho fungovaní napájaní sa a duchovnom raste sú pre mňa uveriteľné. Moje vnútro ich prijíma. Na veľa informácií nie som pripravená, ale iba postupnosť a vytrvalosť prinesie prežitie a skúsenosť a zmenu. Teším sa, že budúci rok bude 18 dňové školenie na Slovensku a bude cenovo prístupné aj pre viacerých Vás. Pozdravujem Vás z cesty objavovania krásy a viery v sebe.

S láskou

Martina

Leave your thought