Ozdravný pobyt pre onkologických pacientov s Majstrom Zenhua Yang na Slovensku v dňoch 18.9.-21.9.2018.

Rakovina. Slovo spojené zo strachom, bolesťou a smrťou. Zväčša sa tejto téme vyhýbame, nevyhľadávame ľudí s týmto ochorením. Veci robíme natoľko komplikované, že nevidíme riešenie a točíme sa dokola v bludnom kruhu.

Pod lampou však býva najväčšia tma. Zo strachu prestávame počúvať seba a plne odvzdávame zodpovednosť za zdravie tým, ktorí sú tiež v slepej uličke. Dnes už nie je tajomstvom, že operácie nádorov a chemoterapie neprinášajú trvalé vyliečenie.

Už v roku 1931 bola udelená Nobelova cena Otto Heinrich Warburgovi, ktorý vedecky dokázal, že rakovinová bunka vzniká v tele vtedy, keď zdravá bunka nemá dostatok kyslíka. Vtedy zdravá bunka začne mutovať a kedže nemá kyslík k dýchaniu, mitochondrie tak nemôžu vyrobiť dostatok energie v tzv. Krebsovom cykle. Bunka nájde spôsob prežitia tak, že mitichondria vyrába energiu v procesy glykolýzy, počas anaeróbneho rozkladu glukózy. Čiže už v roku 1931 bolo vedecky dokázané, že rakovina je dysfunkcia činnosti mitochondrií, ktoré v bunkách vyrábajú potrebnú energiu.

Ak fungujú mitochondrie správne, dokáže organizmus odstraňovať odumreté bunky apoptózy. Ak mitochondrie sú dysfunkčné, bunky, ktoré v organizme prirodzene odumierajú a nahrádzajú sa novými, nedokážu z tela odísť a kumulujú sa. Toxikujú membrány buniek. Spúšťa sa homotoxikóza. Znižuje sa napätie na membráne buniek.

A tu to začína. Už v časopise Cancer bolo v decembri 2016 publikované, že rakovina začína, keď napätie na membráne buniek klesne pod 30 milivoltov.

Je samozrejmé, že rakovinový proces nemusí postihnúť celé telo, ale iba orgán, prípadne systém. Ako teda prekysličiť konkrétnu časť tela a dodať na konkrétne miesto kyslík? To nie je vecou iba zmeny stravy, alebo absolvovania oxygenoterapí a inhalovaním kyslíka. Prečo? Ak je cirkulácia krvi v niektorej časti tela zablokovaná a nefunkčná, krvinky neprúdia v mikrocievach, je úplne jedno koľko kyslíka do tela dostaneme a akú stravu jeme. Dôležité v procese liečenia je dodať kyslík práve na postihnuté miesto a odviesť odtiaľ toxíny. A NIELEN TO! Naučiť opäť svoje krvinky, aby sa “plavili” v cievach aj cez toto miesto a aby zostalo toto prúdenie automatické aj po vyliečení, aby nenastala recidíva ochorenia. Uvoľniť nervový systém, obnoviť mikrocirkuláciu krvi a lymfy, ktorá tvorí 74% celého srdcovo-cievneho obehu a nedá sa to urobiť aeróbnym cvičením (pri ňom sa nervový systém a mikrocirkulácia neuvoľní, kedže sme vo výkone) a nedá sa to urobiť rýchlo. Dlho sme nervovým systémom v tele vytvorili a používali cievy, v ktorých krv koluje a naopak uzatvárali cievy, ktoré sme nevyužívali a krv odtiaľ presúvali na využívané cievy. Je to niečo ako cestná sieť v štáte. Naše telo tvorí 120000 km ciev, z čoho 74% tvorí mikrocirkulácia (vazomotický pohyb krvi), ako to preukázal Inštitút mikrocirkulácie v Nemecku pod vedením doktora Reinera Kloppa.

Dlho žijeme dokola to isté a vytvoríme návyky, žitím ktorých dokola krv s kyslíkom koluje po stále rovnakých cestách. Ostatným sa kyslík nedostáva a rovnako je obmedzený “odvoz “ toxínov z týchto miest. Vznikajú anaeróbne miesta.

Rovnako dlho, ako sme žili dokola to isté, a vytvárali cez nervový systém napätie, ktoré udržovalo tok energie v žiadanej sieti, bude trvať ho uvoľniť a opäť spojazdniť a krvinky “naučiť”. Opravujem. Možno nie rovnako. Zaleží od prístupu pacienta, viery, dĺžky času, ktorý tomu bude venovať. Ale toto je spôsob, ako dosiahnuť vyliečenie, nielen dočasné uspatie nádorových buniek. Kedy vnútornou zmenou otvoríme cirkuláciu krvi, obohatíme kyslíkom a naštartujeme fyziologicky správnu činnosť mitochodnrií.

Majster Zen HuA Yang, je majster poznania, nie vedomostí. Počas pobytu s naučíte, ako toto všetko dosiahnuť, dá vám kľúč. Kráčať musí každý pacient sám. Každý deň venovať telu pozornosť, praktikovať dýchanie s vnútornými cvikmi, aby uvoľnením nervového systému, naštartovaním cirkulácie krvi, zmenil chemické prostredie buniek ( automaticky sa cvikmi uvoľňuje súcit) v celom tele, a naučil krvinky automaticky okysličovať celé telo a detoxikovať rovnako celé telo. Ide o zodpovednosť za vlastné zdravie a peniaze a čas venovaný svojmu zdraviu.

Onkologický pacient však často upadne do sebaľútosti, očakáva, že iní mu majú pomôcť, očakáva, že on nemôže nič a že ak lekár nepomôže, že sa musí odovzdať osudu. Je to program mysle, alebo inak nazývané – psychosomatika. Tak ako športovec, musí každým tréningom posúvať svoje telo cez posúvanie hranice mysle, aj onkologický pacient potrebuje trénovať myseľ a zmeniť spôsob nazerania na okolie.

“Rakovina prichádza, aby ste zmenili myseľ” Majster Zen Hua Yang. Tam to začína. Vedomým rozhodnutím, že keď som dostal rakovinu, viem sa z nej aj dostať von. Iba násjť správnu cestu.

V roku 1978 bola udelená Laskerova cena neuroligičke Candance Pert a bola v 1977 nominovaná na Nobelovu cenu za objav opiátových receptorov v mozgu. Jej publikácia “Molekuly emócií” objasňuje podstatu objavu i toho, že 95% ochorení je psychosomatických, teda začínajú v hlave. Ak sa chceme vyliečiť z rakoviny, ale skutočne vyliečiť, tak treba zmeniť myseľ, ako píše Majster Zen Hua Yang. Ak totiž svojim myslením vytvárame v tele anaeróbne prostredie, ktoré núti bunky nájsť iný spôsob dýchania, tak samotným vyrezaním buniek, či tkanív, či jedením zásaditej stravy a pitím okysličenej vody, neodstránime pričínu. Nádorové bunky sa iba dočasne uspia, lebo príčina pretrváva. Skutočné vyliečenie prichádza zvnútra, nie zvonku. Všetko, čo prichádza zvonku, musí naše telo najskôr akceptovať. Americký vedec Bruce Lipton vo svojej publikácii “Biológia viery” opisuje, že aj keď máme genetickú predispozíciu na onkologické ochorenia, nemusí k nemu prísť. Je to naša voľba, výber prostredia totiž aktivuje gény. Ak je prostredie stresujúce a máme genetickú predispozíciu, je vysoká pravdepodobnosť, že ak budeme reagovať na vonkajšie podnety podľa genetickej výbavy od rodičov, skončíme rovnako. Iba vedomým rozhodnutím môžeme buď vonkajšie prostredie vymeniť, alebo pracovať na zmene našich reakcií k pricházajúcim podnetom. Byť vedomým znamená, mať vedomú myseľ. A sme zase pri kameni úrazu. Vedomá myseľ, byť v prítomnom okamihu, pokojný a vyrovnaný…to je učenie východnej kultúry.

Ak sa v dôsledku stresu (emočný, mentálny, fyzický) červené krvinky spájajú do zhlukov, miesto toho, aby plávali v cievnom systéme oddelene, nie sú schopné naviazať zvýšený prísun kyslíku, či tú najzdravšiu stravu v potrebnom množstve. Nie sú schopné detoxikovať organizmus. Je nevyhnutné ich najskôr uvoľniť, aby boli jedna vedľa druhej a aby sme tak zvnútra zvýšili kapacitu na prísun kyslíka, ktorý sa na každý červenú krvinku naviaže. Tento proces je postupný. Tak ako sme stresom, naháňaním, dokonalosťou, spôsobovali zhlukovanie buniek počas dlhšieho obdobia, telo potrebuje čas to opraviť. Kde je vôľa, tam je cesta. Pozývam Vás na cestu s Majstrom Zen Hua Yang v dňoch 18.9.-21.9.2018 v Elfo Club-e Malinovo. Pozývam chorých, ale aj tých, ktorí sa rozhodnú zmeniť genetickú predispozíciu.

Kontakt: Ing.Martina Zaťková, 0903593777, zatkova@lighthouseclub.sk.

S úctou

Martina Zaťková

Leave your thought