Meditácie a relaxácie 19.4.2016

Ako nájsť svoju cestu sebapremeny, sebarozvoja a sebapoznania? V hlave nám víria tisícky myšlienok a nájsť medzi nimi to, čo vlastne naozaj chceme a oddeliť to od toho, čo musíme, je ťažké. Mali by sme utíšiť myseľ, upokojiť hladinu našej rozbúrenej rieky, aby sme sa mohli pozrieť do jej vnútraJ Jedna z techník, pri ktorej dochádza k zmene vedomia, je meditácia. Vedomie počas meditácie sa prehlbuje, zvyšuje, rozširuje. Nejde o to, meditáciu pochopiť. Ide o to, meditáciu zažiť. Iba jej praktikovaním.

Dôležitým predpokladom meditácie je mlčanie.

  • Prvý stupeň – nehovoriť
  • Druhý stupeň – neodpovedať, nereagovať na vonkajšie podnety
  • Tretí stupeň – vnútorný pokoj
  • Štvrtý stupeň – meditačné mlčanie, tj. ticho, skúmanie, čo je ukryté v našom vnútri.

Na hodinách meditácie vždy v utorok, sa čas 60 minút rozdelí do 3 blokov:

  1. BLOK:  najskôr sa pri pití čajíku upokojíme po celom dni, pohodlne sa usadíme a uvoľníme fyzické telo
  2. BLOK: začnem riadenú meditáciu
  3. BLOK: v pokoji necháme doznieť procesy v nás a kto bude mať chuť, môže so skupinou zdieľať svoje pocity, ktoré počas meditácie mal. Kto nebude mať chuť, zostane v pokoji.

Cena za každého účastníka je 2,5 EUR (v cene je ajurvédsky čajík podľa výberu). Cena permanentky na 10 meditácií je 20 EUR.

Registrácie účasti na recepcii klubu telefonicky, e-mailom, alebo SMS. Hláste sa prosím najneskôr 2 hodiny pred začatím meditácie.

Teším sa na spoločné hodiny, kde si vyskúšame rôzne techniky meditácií, spojené s preciťovaním fyzického tela. Väčšina z nás totiž pocity a emócie potláča, či kontroluje do takej miery, že naša duša až ochorie. Liečením duše sa opäť vráti naša rovnováha  a možno nájdeme techniku, ktorá nás na našej ceste rozvoja posunie ďalej!

S láskou

Tinka

Leave your thought