Liečenie duše alebo emocionálne zdravie s olejmi doTERRA 6.7. 2016

Milé dámy,

pozývame Vás na prednášku Martiny Zaťkovej zameranú na emocionálne zdravie s olejmi doTERRA. Uskutoční sa v stredu 6.7. o 18.00.

Každý človek môže byt šťastný. Dosiahnutie harmónie znamená pozitívne myšlienky a príjemné pocity. A jeho konanie bude sústredené na to isté. Eckhart Tollie písal o sile prítomného okamihu. Ide o súlad byť prítomný telom (konaním), dušou (pocitmi, emóciami) a duchom (myšlienkami) – všetko spolu v danej chvíli. My však mame disharmóniu. Konáme tak ako nechceme, máme k tomu odpor. Konáme, ale myšlienky blúdia inde… Stále sme oddelení a žijeme ako schizofrenici:)

Je to neustála práca na rozvoji a dosahovaní harmónie. Prvý krok je pripustenie tejto skutočnosti a druhý krok je uvedomenie si tých momentov, kedy sa oddeľujeme z jednej z úrovní nášho bytia.

Ak nemáme lásku a súcit k nášmu telu, strácame kontakt s najväčším tajomstvom života. Ak nie sme zasvätení do ticha svojho srdca cez meditáciu, nemôžeme s telom súcitiť. Je to prepojený a holisticky organizmus. Sme celok. Nie sme iba telo, iba duša, alebo iba duch. Ak sa nevyvíjame v niektorej z oblasti, nastáva disharmónia.

Oleje nám pomôžu získať harmóniu, lebo čuchové centrum človeka je spojené kanálikom s amygdalou (emočné centrum). Stačí tak málo olejmi môžeme začať liečiť svoju dušu, čiže emócie, pocity…

Každý z vás pozná blahodarný účinok levandule, ktorá upokojí rozbúrený oceán emócií:) Vydajme sa na cestu poznávania našich emócii, skrytých v nás, cez čuchové vnímanie.

Každý má svoje oleje, preto na prednáške si vyskúšame tie, s ktorými zarezonujete a pritiahnete si ich na liečenie vašej duše, ktorá je jedinečná.

V prípade záujmu o prednášku je potrebná registrácia formou SMS na čísle 0903 593 777, alebo e-mailom na recepcia@lighthouseclub.sk. Cena prednášky je 7 EUR.

Teším sa na vás Martina

Leave your thought