KVET 2 – KVANTOVÉ TVORENIE Eva Ďurišová víkend 3-4.12.

Milí priatelia,

pozývame Vás na dvojdňový workshop KVET 2 Evy Ďurišovej, ktorý sa uskutoční 3. – 4. 12. 2016 od 10:00 h – 18:00 h (s prestávkami na obed 13,00 h – 14,00 h ) v Lighthouse clube. Workshop nadväzuje na kurzy KVET 1 a KVET 1 v praxi. a preto je nutné, aby ich účastníci mali už absolvované.

Cena: 160 € (v cene je kurzovné+skriptá+pitný režim). V cene nie je zahrnutá strava ani ubytovanie.
Uzávierka prihlášok: týždeň pred kurzom, kedy zasielame podrobný e-mail každému nahlásenému účastníkovi.

Počas 2 dní seminára sa naučíte:

– cez praktické cvičenia svoju pozornosť smerovať oveľa hlbšie a dosiahnuť tak vyššiu úroveň vnímavosti, otvorenie sa svojim pocitom

– spoznať seba samého, identifikovať svoje pocity a emócie a vedome s nimi pracovať

– transformovať svoje strachy, pochybnosti, ktoré blokujú naplnenie Vášho zámeru

– vedome bezpečným a láskavým spôsobom v otvorenom kvantovom poli vedome prijať, rozpustiť svoje deštrukčné spomienky, strachy, krivdy, ublíženia, urazenia sa, úzkosti, ľútosti, sklamania, nenávisti a emočné bloky, ktoré roky v sebe nosíte uložené hlboko vo vašich bunkových spomienkach a oberajú Vás o množstvo energie

– hlboko potlačené pocity, emócie, programy z podvedomia dostať do vedomia a transformovať ich.

– pracovať s príčinou, dostať sa na iné miesto v existencii (minulosť) a tam pracovať vo vyššom stave vedomia ako bol ten pôvodný a tak sa oslobodiť od nadvlády emócií

– princípy, postupy a praktické cvičenia práce s vlastnými emóciami – každý pracuje sám so sebou

– ako pracovať s hlasmi, ktoré vás kritizujú vo vašich hlavách

– ako sa zbaviť pocitu krivdy, ktorá vám neumožňuje odpustiť, hoci by ste rozumovo chceli, ale vám to akosi nejde

– porozumieť a nájsť súvis medzi strachmi vašich detí a vašimi strachmi a ako s nimi pracovať

– vyčistiť nepríjemné sny

– vyčistiť “urieknutie” a emočné bloky ktoré ho priťahujú a tým mu predchádzať

– vyčistiť emočné bloky – strachy, ktoré vznikli následkom vzhliadnutia nevhodných emočných filmov, hororov, strašidelných obrázkov, videí

– aký postoj zaujať k ohováraniu, nenávisti v rodinách, susedstvách, k ľuďom čo vás obťažujú a ako zmeniť frekvenciu pocitov s tým spojených

– ako pracovať s negatívnymi programami prevzatými od iných  (rodičia, veštice, negatívne výroky od lekárov)

– rozpustiť emócie spojené s výrokmi typu: “Čo by ľudia povedali”

– rozpustiť ilúzie mnohých liečiteľov: strach, že “niečo” schytám

– čo je karma a ako ju ovplyvniť

– hlboko chápať, akceptovať, prijímať TO ČO JE

Seminár KVET – 2 – Emócie vznikol na základe mojich praktických skúsenosti s klientami, samovzdelávaním, literatúrou, inšpirovaním sa mnohými kurzami, seminármi.

Čistenie emočných blokov vnímam v kvantovej transformácii vedomia ako kľúčové a nevyhnutné, ak chceme aby sa nám naše túžby v 3D realite zhmotňovali. Nikto nás doposiaľ neučil spracovávať negatívne emócie, učili nás ich len potláčať, alebo utekať od nich: “Buď chlap”, “Chlapi neplačú!”, dievčatám: “Nesmieš plakať!” Prajem si, aby spracovávanie emócií bola jedna z prvých vecí, ktoré sa deti budú v škole učiť.

Vy si nepotrebujete dopĺňať pozitívnu energiu. Vy sa musíte naučiť ju NESTRÁCAŤ! Nestrácať ju negatívnymi emóciami a programami, ktoré vás o ňu slušne pripravujú. Veľakrát je emócia taká silná, že vás ovládne, stane sa vami. Vtedy nereagujete vy, ale vaša emócia, kričíte, urážate, bijete…. seba….aj deti … a neskôr vás to mrzí.

Každý váš pocit, emócia a jej vibrácie tvoria. Tvoria vašu realitu. V momente, keď negatívne emócie ovládajú vašu myseľ, tvoríte nevedome. Tým pocitom, ktorý cítite dnes si vyberáte to, čo budete žiť zajtra. Negatívne emócie a programy sú príčinou zdravotných problémov, chorôb, nešťastných situácií a ochorení, úrazov vašich detí. Áno. Vaše “negatívne” emočné programy spôsobujú choroby u Vašich detí. Dobrá správa je, že sa to dá zmeniť, vyliečiť. Keď si dokážete vyliečiť dlhoročne potláčané emócie, uľaví sa Vám v každej oblasti života a uľaví sa aj Vašim deťom. Bola som svedkom veľa prípadov takýchto uzdravení chorôb či stiuácií. Keď sa u matky odblokoval negatívny program (cez emóciu, lebo cez emócie sa to čistí najlepšie a najrýchlejšie), tak dieťa sa prestalo pocikávať, prestalo koktať, prestalo kradnúť veci, vyliečil sa ekzém dieťaťa, vyliečil sa “nevyliečiteľný” dlhodobý kašeľ, prestalo priťahovať úrazy, zbavilo sa strachu… alebo konečne prišlo do bruška budúcej mamičky.

Mnohé bytosti si želajú svoje želania, kvantujú svoje túžby, avšak keď nie sú vyčistené strachy a pochybnosti, túžby sa im proste neplnia. Lebo zákony príťažlivosti zhmotnia vo vibráciách priania aj pochybnosti a strach, ktoré sa vmiešajú do túžby. Takže vy si síce želanie želáte, ale strachom (ktorý je mnohokrát skrytý v podvedomí tak, že nie ste si ho vedomí) si ho negujete. A práve tieto – často podvedomé programy, o ktorých nemáte ani tušenie, že sú uložené vo vašich bunkových spomienkach, budete na kurze spoznávať, dostávať ich do vedomia a pracovať na ich rozpúšťaní. Čistenie prebieha láskavým a mimoriadne účinným spôsobom. Každý účastník pracuje samostatne sám na sebe, aby si tak mohol diskrétne a bezpečne spracovať akékoľvek svoje osobné ublíženie. Čistenie minulosti logickým spôsobom je obtiažne, lebo veľa ublížení je tak silných, že nie je možné ich logicky prijať a odpustiť, aj keď sa o to snažíte. Odpustiť nemôže myseľ. Skutočne odpustiť môže len srdce. Preto pracujeme v otvorenom kvantovom poli vo vyššom stave vedomia cez vysoké vibrácie napojenia, kde dochádza rýchlo k procestu hlbokého pochopenia a prijatia, čoho nevyhnutným následkom je prirodzené odpustenie.

Pokiaľ dáte sami sebe dovolenie nahliadnuť do svojho vnútra, tak táto práca je to najcennejšie čo môžete urobiť pre seba, svoje deti, či blízkych. Keď skoncujete s otroctvom emócií, krívd, prestávate hrať hru na obviňovanie, zvyšuje sa vaše sebavedomie, pocítite veľký príliv energie, ktorú môžete využiť na tvorenie si pekných rodinných vzťahov, pracovných vzťahov, optimálneho zdravia či plnohodnotného života a finančnej slobody.

Pravidelnou psychohygienou každého dňa si tak budete udržovať svoje vibračné pole čisté, tým budete tvoriť svoje šťastie a čistotou pocitov prispievať aj do spoločného kolektívneho poľa vedomia.

Pokiaľ by všetci ľudia hojili svoje zranenia, neboli by vojny, terorizmus, násilie, choroby, utrpenie.

Tešíme sa na Vás!

Leave your thought