ERI – bioelektronická medicina – ZMENA!

PREDNÁŠKA má zmenený dátum a čas. Bola prenesená z 26.10.2018 o 17,30  na 25.10.2018 o 16,30 hod v Lighthouseclube.

Diagnostika a kompenzácie individuálne – objednávka na čísle 0903593777.

 

 

1.augusta 2016 najväčšia farmaceutická firma GlaxoSmithKline, firma Galvani, firma Alphabet ( materská firma Google) vydali vyhlásenie, že zakladajú firmu BIOELECTRONICS. 

Cieľom je liečiť ľudí pomocou úpravy elektrických signálov v tele.

Odštartovali tak oficiálne novú éru medicíny. Medicíny, ktorá číta a modifikuje elektronické signály tela a harmonizuje biologické funkcie orgánov.

Klasická medicína – vníma telo z pohľadu chémie. Farmaceutickými liekmi a injekciami upravuje hladiny v tele toho, čo nám chýba, alebo čoho máme veľa.  Dosiahla nepochybne veľké úspechy, ale nevie nám odhaliť príčiny mnohých chorôb.

Bioelektronická medicína – dostáva nás na jemnejšiu úroveň tela. Na úroveň elektronických signálov a elektrického napätia bunky. Dáva nám presnejší obraz o príčine chorôb.

Medicína prijala diagnostické prístroje ( sonograf, mamograf, MRI) fungujúce na báze snímania  elektromagnetického poľa človeka, odmieta  však týmto prístupom liečiť. Prečo?

 

Vedecky publikovaný záver v časopise Cancer (Rakovina, 14.12.2016)  hovorí: Rakovina začína, keď poklesne napätie na membráne buniek pod 30 milivoltov. Potenciál bunky zmenil polaritu z negatívnej na pozitívnu. Chemické liečenie nemôže odstrániť príčinu a teda vyliečenie sa nahradzuje iba dočasným pozastavením progresu ochorenia. Bioelektronická medicína, epigenetika, psychosomatika,…a všetky iné diskutované témy sú už vedecky potvrdené, iba sa ešte nežijú. Je potrebný čas na transformáciu prístupu k človeku k nemu samému a toho ako sa vníma. Iba vtedy sa vytvoriť možnosť  jeho mentálneho, emočného, fyzického liečenia a harmonizácii. Zmeniť osnovy v školách, vzdelať učiteľov a vypustiť nových lekárov a psychológov, či psychiatrov je však zdĺhavý proces a bude znamenať koniec vlády farmaceutického priemyslu a nutnosť jeho spolupráce s bioelektonickými prístupmi, energetickými metódami práce s ľudským telom. Je to významná zmena pre ľudstvo a nebude ľahká a ani rýchla. Ako vždy sa staré drží a ťažko odchádza. Mladé a nové ešte nemá rešpekt a silu, aby mohlo nahradiť.

V prípade, ak patríte medzi tých, ktorí seba prestali vnímať ako kilogramy kostí a svalov, a vnímajú silu energie ako dôlezitú a zároveň vonkajšími zmyslami zatiaľ pre vás neuchopiteľnú súčast, pozývam Vás na prednášky ERI – bioelektrickej medicíny a tiež na individuálne ERI terapie, kde v priebehu 90 minút sa o sebe dozviete všetko potrebné k pochopeniu  disharmónie, či choroby. Je iba vašou voľbou potom nájsť spôsob, ako svoju vnútornú silu využiť konštruktívne a nie deštruktívne.

Teším sa na Vás.

S úctou Martina

Objednanie je možné na čísle 0903593777 v čase od 11-14 hod.

Leave your thought