Cvičenia “Detox mysle” – každú stredu od 16,30-17,30 hod

Milí priatelia,

keď som zostavovala rozvrh na nový polrok, zaradila som cvičenia “Dance of Soul”. Vzhľadom na Váš stále väčší dopyt po dýchaní a cvičení postavenom na liečivých účinkoch harmonizujúceho dýchania,  som sa rozhodla zaradiť nové cvičenie a nahradiť v stredu v čase 16,30 – 17,30 hod. Nahrádzam preto tanečné cvičenie, cvičením liečivým.

V prípade záujmu, čo bude témou cvičenia, nájdete informácie tu: “Detox mysle”

V prípade záujmu je nutná registrácia najneskôr do 18 hodiny v utorok na telefón 0918645230, alebo e-mail: recepcia@lighthouseclub.sk. Vstupné na hodinu je 6,- Eur, alebo pri permanentke na 10 vstupov 5,- Eur.

S úctou a láskou

Martina

Leave your thought