Aromaterapia ako pomoc pri emocionálnom napätí – 19.1. o 19.00 hod.

Milí priatelia,

pozývame vás na prednášku Martiny Zaťkovej na tému Aromaterapia ako pomoc pri emocionálnom napätí. Uskutoční sa v piatok  19.1. 2018.

Každý človek môže byt šťastný. Dosiahnutie harmónie znamená pozitívne myšlienky a príjemné pocity. A jeho konanie bude sústredené na to isté. Eckhart Tollie písal o sile prítomného okamihu. Ide o súlad byť prítomný telom (konaním), dušou (pocitmi, emóciami) a duchom (myšlienkami) – všetko spolu v danej chvíli. My však mame disharmóniu. Konáme tak ako nechceme, máme k tomu odpor. Konáme, ale myšlienky blúdia inde… Stále sme oddelení a žijeme ako schizofrenici:)

Je to neustála práca na rozvoji a dosahovaní harmónie. Prvý krok je pripustenie tejto skutočnosti a druhý krok je uvedomenie si tých momentov, kedy sa oddeľujeme z jednej z úrovní nášho bytia.

Ak nemáme lásku a súcit k nášmu telu, strácame kontakt s najväčším tajomstvom života. Ak nie sme zasvätení do ticha svojho srdca cez meditáciu, nemôžeme s telom súcitiť. Je to prepojený a holisticky organizmus. Sme celok. Nie sme iba telo, iba duša, alebo iba duch. Ak sa nevyvíjame v niektorej z oblasti, nastáva disharmónia.

Oleje nám pomôžu získať harmóniu, lebo čuchové centrum človeka je spojené kanálikom s amygdalou (emočné centrum). Stačí tak málo olejmi môžeme začať liečiť svoju dušu, čiže emócie, pocity…

Každý z vás pozná blahodarný účinok levandule, ktorá upokojí rozbúrený oceán emócií:) Vydajme sa na cestu poznávania našich emócii, skrytých v nás, cez čuchové vnímanie.

Každý má svoje oleje, preto na prednáške si vyskúšame tie, s ktorými zarezonujete a pritiahnete si ich na liečenie vašej duše, ktorá je jedinečná.

Cena je pre členov klubu 12 EUR, pre nečlenov 15 EUR.Registrácia je nutná formou SMS na 0903 593 777, alebo  0918  645 230 alebo emailom na zatkova@lighthouseclub.sk, prípadne na terapie@lighthouseclub.sk.

Teším sa na vás Martina

Leave your thought