Aké boli workshopy KVET 1 a KVET 1 v praxi ?

Počas víkendu 12. – 13.11. sa v Lighthouse klube uskutočnili workshopy KVET1 s Evou Ďurišovou.  Aké boli?

Obsah kurzu KVET 1 by sa dal zhrnúť nasledovne:

 • ako vedome pracovať na zmene svojich programov a presvedčení
 • etické princípy pri práci v kvantovom poli
 • aktivovať energetické pole srdca
 • ako vedomým prístupom uzdraviť svoje fyzické telo, psychickú stránku, či situácie
 • otvoriť svoje kvantové pole a vedome si vybrať z poľa možností realitu, ktorá Vám vyhovuje
 • zadávať “čistý zámer” do poľa
 • prijímať priame informácie z kvantového poľa prostredníctvom kvantových modulov
 • archetypy, cestovanie v čase, paralelné svety, frekvencie, vibrácie
 • pracovať v kvantovom poli na diaľku
 • otvoriť a vstúpiť do kvantového poľa osoby, ale len v prípade, pokiaľ nás o to požiada!
 • pracovať v energetickom poli zvierat, neživých predmetov
 • rozvíjať schopnosť prijímať priame a neskreslené informácie z vonkajšieho prostredia, teda tie, ktoré nezachytí našich 5 zmyslov (rozvíjanie 6. zmyslu, ktorá má väčšina ľudí hlboko potlačený)
 •  ako dosiahnuť vnútorný pokoj a spojiť sa sám so sebou

Kurz s názvom kvantové tvorenie je vedomé tvorenie. Prichádzajú účastníci, ktorí sú pripravení. Na čo? Na zmeny. Každý jeden absolvovaním kurzu prechádza transformáciou vedomia, nastupuje na cestu zmien. Mení svoje vnímanie, postoje, pohľad na život, na seba, na vzťahy, na okolitý svet. A prichádza úľava, oslobodenie, uzdravenie, zásadne sa menia postoje.

Začínajú chápať, že mnohí si život tvorili doteraz nevedome, podľa naprogramovaných presvedčení od predchádzajúcich generácií.
Z pozície logiky. Z pozície strachu. Prichádza pochopenie, že sa to dá zmeniť, že je čas vystúpiť z pozície obete, z bojovania. A prevziať zodpovednosť za svoj život a tvoriť z pozície radosti a lásky.

Keď riešime veci len logicky na tzv. autopilota  dostávame sa do začarovaného kruhu, z ktorého sa nám nedá dostať. A práve preto sa na kurze venujeme tomu, že musíme opustiť myslenie, ktoré nám už neslúži, nahradiť staré deštrukčné postoje konštruktívnymi.

AKO?

Tým že naše vibračné frekvencie navýšime. Navýšime naše vedomie. Tým môžeme využívať kapacitu mysle na viac percent ako doteraz.

Prebiehajú cvičenia so svojou mysľou. Lektorka sprevádza účastníkov,  každý má zatvorené oči a pracuje so sebou. A prichádza do stavu – stavu bez myšlienok. Nasleduje zdieľanie pocitov. Mnohí sa priznajú s úžasom: „To som ešte nikdy nezažil. Tak rýchlo sa dostať do stavu bez myšlienok, je to neuveriteľné“.  Už týmto stavom si účastníci navyšujú vedomie.

Nepríjemné pocity majú nízku vibračnú frekvenciu a priťahujú nám udalosti do života, ktoré sú nám nepríjemné. Sú to nepríjemnosti, nedostatok, úrazy, choroby. Naopak pocity s vysokou vibračnou frekvenciou ako radosť, láska nám priťahujú do života krásne veci a zdravie.

Účastníci, ktorí majú nespracované boliestky, či zdravotné problémy prichádzajú v určitých vibračných nastavenia. A tieto lektorka pomáha každému jednému navýšiť. Otvorením srdca, použitím tzv. techniky 2 bodov. Každý účastník prechádza touto aktiváciou, čím sa vyladia na vysoké vibrácie bezpodmienečnej lásky. V tomto stave vyššieho vedomia sa telo „resetuje“, vyplavujú sa emočné či fyzické bloky, čím dochádza k harmonizácii a veľakrát aj k spontánnemu uzdraveniu. Liečenie sa deje na veľmi hlbokej úrovni, vedomej i podvedomej. Tento stav je doprevádzaný zväčša veľmi príjemnými pocitmi, niekedy až pocitmi blaženosti.

Práve vyšší stav vedomia umožňuje účastníkom vyliečenie na tej najhlbšej úrovni, keď sa dostávajú do svojho stredu, do Jednoty.  Každý účastník sa na kurze naučí dostávať do tohto stavu tak, aby doma vedel pracovať sám so sebou.

Po zvládnutí techniky, ako sa dostávať do vyššieho stavu vedomia sa venuje pozornosť zadávaniu „čistého zámeru.“ Sú na to určené praktické cvičenia, pretože práve práca so zámerom je jednou z najväčších zručností. Účastníci sú veľmi prekvapení pri týchto cvičeniach, koľko chýb v minulosti robili a to nesprávnym zameraním pozornosti.

Kurz je vhodný pre absolútne všetkých ľudí, výrazne vie skvalitniť výkony či uľahčiť prácu pre  športovcov, masérov, učiteľov, liečiteľov, a všetkých ktorí túžia žiť kvalitnejší život. Účastníci kurzu si odnášali nový nádherný pocit, pocit slobody a ticha, ktorý v dojatí ani nevedeli slovami popísať.

 

Pre dokonalé obsiahnutie kvantových techník je nevyhnutné absolvovať aj druhý deň kurzu pod názvom: KVET 1 v praxi. Jeho náplň je nasledovná:

 • zvýšenie vnímavosti, cítenie energie – praktické cvičenia
 • vyladenie sa na vysoké frekvencie bezpodmienečnej lásky
 • kvantové moduly a rozvíjanie šiesteho zmyslu, ktorý má väčšina ľudí hlboko potlačený
 • výučba pokročilejších techník: cestovanie v čase, archetypy, paralelné vesmíry
 • práca na diaľku
 • riešenie konkrétnych praktických prípadov, práca do hĺbky a detailov
 • odstránenie najčastejších chýb, ktoré bránia dosahovať želané výsledky
 • kvantovanie vody a neživých predmetov – teória + prax
 • harmonizácia objektu, domu, izby, pracoviska – teória + prax
 • poskytnutie praktických užitočných rád a postupov pri práci v kvantovom poli
 • prekonanie ďalších obmedzujúcich limitov

Tento druhý deň je nevyhnutný, pokiaľ sa chcete správne naučiť pracovať v stave navýšeného vedomia v kvantovom poli.
Priamo nadväzuje na základný kurz KVET 1.  Účastníci tu rozvíjajú svoju citlivosť a vnímavosť voči energiám formou ďalších cvičení. Ich cieľom je, aby dokázali vnímať energiu tak, ako vnímame na pokožke vietor. A na konci tohto dňa túto citlivosť všetci účastníci aj dosiahli – jasne a hmatateľne.

Vyladili sa na ešte vyššie vibrácie bezpodmienečnej lásky. Telá a psychika sa harmonizovali.

Cvičenia aktivovali pravú mozgovú hemisféru, aby sa dali cez intuíciu (6. zmysel) prijímať informácie z kvantového poľa, ktoré nami prechádzajú neustále, len sme ich doteraz nevedeli načítať a použiť.

Výučba techník ako je cestovanie v čase prebehla teoreticky aj prakticky. Týmto spôsobom si môžeme zharmonizovať nepríjemné situácie z minulosti, ktoré nám spôsobili problém či chorobu, ktorú dnes máme. Túto techniku lektorka predvádzala na konkrétnych zdravotných problémoch na prítomných. Takto sa môže vyliečiť aj problém fyzického tela či psychiky, ktorý trvá aj 30 rokov – za pár minút.

Čas bol venovaný aj  harmonizácii vody a priestoru, prepisovanie informačných energetických vzorov.

V závere v objatí bezpodmienečnej lásky, vytvorením bezpečného a láskyplného priestoru všetkých otvorených srdiečok zdieľali prítomní svoj stav, keď si dovolili precítiť lásku za akýchkoľvek okolností. Toto spojenie sa so svojim vnútrom im naštartoval proces samoliečenia. Došlo tu aj k vyzdraveniu zdravotného problému, ktorý trápil účastníčku niekoľko týždňov, za čo bola mimoriadne vďačná.

Tešíme sa na Vás nabudúce – v termíne 11. – 12. 2. 2017 !!

Leave your thought