Zmena výšky členského poplatku

Milí priatelia,

rada by som vás upozornila, že od septembra som zmenila výšku členského poplatku – z pôvodných 30 EUR na 50 EUR.

Túto zmenu som neurobila kvôli mojej potrebe viac zarobiť, ale kvôli niečomu inému. A rada vám to teraz vysvetlím.

Keď som zakladala klub, vo vnútri som cítila potrebu vytvoriť miesto, kde sa budú ľudia cítiť bezpečne na to, aby sa dokázali uvoľniť a otvorene diskutovať o pálčivých témach, pýtať sa na nezodpovedané otázky. Prepojiť sa s tými, ktorí si podobnými obdobiami prešli a môžu zdieľať svoje skúsenosti a tak otvoriť obzory aj ostatným.  Vniesť svetlo do tmy.

Okrem členských akcií bola výhodou členstva aj nižšia cena na permanentky. Časom sa ukázalo, že veľa ľudí si členstvo kupovalo len kvôli tým spomínaným zľavám. Klubovým životom však nežili. Toto nebol môj zámer a preto som sa rozhodla pre zmenu ceny. Zvýšenie ceny členstva eliminuje výhodu pre kúpu permanentky a zároveň vytvorí priestor na častejšie klubové stretnutia.

Ruším členské akcie a klubové večery ako fungovali doteraz. V budúcnosti budú bývať už len klubové večery – s bezplatným vstupom pre členov a so vstupom 15 EUR pre nečlenov.

Klubové večery budú bývať 5x do roka. V období septembra – decembra budú dva klubové večery a v období január – jún budú tri klubové večery. Počas letných prázdnin bude činnosť klubu minimalizovaná.

Na klubovom večeri si zatancujeme, zaspievame, ale hlavne sa porozprávame, či už na témy všeobecné alebo na konkrétne. Budem rada, ak za mnou prídete a navrhnete mi tému, ktorej sa chcete venovať. Spievať budeme podobne ako na Sardínii mantry (modlitby) a tanec bude v duchu jemnosti, nežnosti a láskavosti spájať telo, srdiečko a myseľ do celku.

Vždy pripravím niečo dobré pod zub a dovolíme si venovať piatok večer sami sebe a spočinúť v kruhu tých, medzi ktorými sa cítime bezpečne a uvoľnene.

Klubový večer bude aj priestor, kam môžete navrhnúť pozvať hosťa – človeka, ktorý nás môže obohatiť a inšpirovať. Budem veľmi rada ak prejavíte aktívny prístup ku klubovému životu. Veď raz za dva mesiace si každá môžeme nájsť čas len sama na seba, no nie?

S úctou a láskou,

Martina

Leave your thought