ZDRAVÝ CHRBÁT pomocou metódy SM systém (Stabilizácia a mobilizácia chrbtice)

Autorom metódy SM systém je MUDr. Richard Smíšek. Sám autor časom systém modifikoval a v súčasnosti sa táto metóda tiež označuje ako Špirálna stabilizácia. Všeobecne možno konštatovať, že uvedená metóda sa používa v prevencii a liečbe bolestí chrbta. Využíva elastické lano, a zapojením šikmých brušných svalov naťahuje chrbticu nahor, čím obnovuje chrbtový korzet, uvoľňuje a regeneruje chrbticu.

Je vhodná pri poruchách medzistavcových platničiek, skoliózy, pooperačných stavov chrbtice, zlepšenie činnosti vnútroných orgánov.

Odporúčame cvičenie kombinovať s fyziomasážou.

V Lighthouseclub-e sa bude SM systému a s tým spojenou masážou venovať Katarína Malá. Je odbornou garantkou

práve pre problémy spojené s chrbticou.

Katarína Malá:

Odborné vzdelanie na Strednej zdravotnej škole, v odbore masér

Doplnené vzdelanie špecializovanými kurzami:

Kompletná starostlivosť o klientov s poruchou mobility

Rehabilitačná metóda SM systém

Prax:

Rehabilitačný pracovník na oddelení LDN Nemocnica Varnsdorf , Česká republika

(vodoliečba, elektroliečba, ultrazvuk, parafín, rašelina, masáže, individuálna práca s klientami)

V Lighthouseclube sme pre Vás pripravili:

SM systém pre dospelých 30 minút 15,- EUR

SM systém pre deti 30 minút 15,- EUR

SM systém pre dospelých 60 minút 18,- EUR

SM systém pre deti 60 minút 18,- EUR

Permanentka na 10 vstupov SM systém 160,- EUR

SM systém 30 minút a Fyziomasáž 30 minút 36,-EUR

Fyziomasáž 30 minút 18,- EUR

Fyziomasáž 60 minút 35,- EUR

Objednať sa na SM systém a fyziomasáže môžete na telfónnom čísle 0917178999, alebo e-mailom: recepcia@lighthouseclub.sk.

Leave your thought