Vianočné sviatky a Nový rok 2022

Milí priatelia,

prajeme Vám pokojné a radostné Vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2022.

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám počas roku preukazovali. Veľmi si vážime čas, ktorý ste sa s nami rozhodli stráviť, či už pri vegetariánskom jedle, masáži, cvičení, diagnostike zdravia. Veríme, že čoskoro sa budú môcť organizovať aj podujatia ako prednášky, školy, premietanie filmov, koncerty a tak sa priestory naplno nadýchnu a otvoria v Novom roku aj ďaľšou paletou aktivít, ktorá prinesie nové poznatky, ale hlavne nových ľudí a nové stretnutia.

Do Nového roku želáme stabilný a pevný základ zdravia, z ktorého si každý vyberiete tú svoju cestu životného rastu, pri rešpekte k iným cestám. Nech harmónia a rovnováha nás stále vracajú k koreňom, z ktorých stále silnejší budeme rásť.

S úctou a vďakou

Tím Lighthouseclubu

Leave your thought