Sacred Valley (Sväté údolie Inkov), PERU – Časť 2.

Sväté údolie v Peru. Údolie, kde si Peruánci uchovali svoje staré tradície, kde si z generácie na generáciu ústne odovzdávali rituály vďaky Pachamame ( Svätej mame), ktorú v realite predstavuje zem. Tá, čo má silu dať život a láskou život vyživiť. A Pachapapa ( Svätému otcovi), ktorého predstavuje slnko. Ten, ktorý dá svetlo a teplo.
Sväté údolie Inkov napriek invázii Španielov, ktorí v honbe za zlatom takmer vyhubili starú kultúru a duchovný spôsob života, a násilne ho chceli zmeniť na kresťanstvo, prežilo. Prežilo tlak Španielov, ktorý kresťanstvom priniesli uctievanie mužskej energie a potlačili úplne význam ženskej energie. Inkovia uchránili vo svojom vnútri duchovno, kde na tróne sedí ženská energia. Energia, ktorá vie dať život, vie láskou učiť a vyživovať. Uchovali si skutočnú spiritualitu, život v hlbokej úcte, rešpekte a spolužití s prírodou. Inkovia boli spojení s prírodou, vedeli ako hovoriť s vodou, so stromami, so skalami, s vetrom, ohňom… My by sme za tým možno hľadali niečo magické a tvorili z toho komplikovanú techniku:) Je to ale jednoduché ako život sám. Oni iba žili v rytme s prírodou, preto sa vedeli na ňu napojiť, vedeli sa od nej učiť. Pozorovali ju a skúsenosti si odovzdávali. Nič iné, ako to, čo robili naši predkovia a z čoho nám zanechávajú múdrosti odžité vlastnou skúsenosťou. Národ Peru sa prebudil, a začal hlbšie rešpektovať vlastné tradície a uctievať starých ľudí. Tým, že si vrátil rešpekt, začal ho rešpektovať a uctievať aj okolitý svet. Krásna inšpirácia pre mňa. Slovensko sa prebúdza a staré tradície uctievania prírody ožívajú. Slovensko sa môže prepojiť s kultúrou Číny, Indie, Peru, Austrálie….., ale najskôr sa potrebuje spojiť samé zo sebou a vrátiť si hlbší rešpekt a úctu k svojmu skutočnému poznaniu, nie náboženstvu. Potrebuje sa naladiť na frekvenciu našich vôd, stromov, skál…, aby sa mohlo s prírodou takto spojiť, ukoreniť a odtiaľ mohla rásť nová koruna slovenského stromu , ktorý sa potom bude spájať s tými ostatnými, navonok odlišnými, no vo vnútri rovnakými. Sacred Valley bolo mojou cestou, na ktorej ma sprevádzali šamani ( ako ich voláme my:)). Neustále sme boli v nadmorskej výške 2800-3700 metrov a nedalo sa nespomaliť natoľko, aby frekvencia nášho myslenia, cítenia, či krokov bola identická s okolitou prírodou. Nedalo sa nevnímať čistotu vzduchu, vôňu rastlín, nepočuť vtáky, somáre, lamy:) Prišlo to prirodzene. Navštívili sme Pumamarcu – chrám Jaguárov, miesto ochrannej sily, ktorú toto zviera v ich kultúre predstavuje, ktoré uctievajú. Vyšli sme na miesto Muray – kde sa zobúdza schopnosť precítiť neviditeľný svet energií. Mesto Pisac a návšteva chrámu Falcona ( sokola). Navštívili sme staré mesto Chinchero a ceremóniou šamani pracovali s hadom. Zvieraťom, ktoré v ich kultúre predstavuje inteligenciu( intuíciu), kedy v tme had vidí a v ťažkých časoch sa učí prežiť. Získava silu temna, ktorú poznaním neskôr vynáša do svetla.
Všetko, čo sme videli, cítili srdcom malo spoločného menovateľa = príroda. Sila a rešpekt prírody sú to, čo si kultúra Inkov a obdobia pred Inkami zachovala, k čomu sa obracala po múdrosť, poznanie, svetlo v ťažkých časov ale aj v časoch hojných a radostných. Prešla som si Srí Lankou, Thajskom, Costa Ricou, Peru. Mala možnosť sa rozprávať so svojim čínskym majstrom. Je jedno, aké mená používajú v krajínach, aké symboly sú štítmi ich kultúry, aké rituály sú súčasťou každodenného života. Majú rovnakého učiteľa a tým je príroda. Z nej berú živly, zvieratá, ku ktorým sa správajú s rešpektom a úctou. Ktoré pozorujú a učia sa. Všetci sme rovnakí. Aj Slovania , rovnako ako vyššie spomenuté národy majú skutočné duchovno v spojení s prírodou. Nie je to kresťanstvo, hinduizmus, budhizmus, ale život v spojení s prírodou v hlbokom rešpekte a každodennom prejavení vďaky matke zemi, otcovi slnku, alebo ako často metaforicky počujeme: zemi a nebesiam, ktoré cez seba spájame, a stávame sa tak súčasťou celku. Skutočné duchovno nie je rešpekt IBA k svätému otcovi, ale v prvom rade k svätej matke. Slovensko si potrebuje vrátiť korene, vrátiť úctu k žene. Žene, ktorá nie je v mužskej energii, a nesúperí s mužmi. Žene, ktorá je receptívna, ako naša matka zem. Moje putovanie Sacred Valley bolo o tomto pochopení a spojení sa s kultúrou síce geograficky vzdialenou, ale vo vnútri rovnakou ako tá moja. Je krásne sa spájať, zdieľať, spoznávať krásu. Veľmi ďakujem🙏🍀

S úctou a láskou

Martina

Leave your thought