Rodinné konštelácie s Petrou Pejchalovou 2.11.2019

OBEJMI SVOU CESTU

– Seminář integračních a životních konstelací

Na tomto celodenním semináři se budeme věnovat jakýmkoli problémům či tématům, které vás zaměstnávají. Ať už se jedná o partnerské vztahy, vztahy v rodině, téma práce a poslání či zdravotní potíže. Podle povahy vaší zakázky a po domluvě s vámi zvolím pro vás nejvhodnější typ konstelačního formátu či rituálu.

Integrační konstelace

jsou vhodné k tomu, z odstupu se podívat na svůj vlastní osobní příběh. Pracujeme tu se zástupci za nás jako nenarozené dítě, dítě a dospívajícího. Jediné, o co při tom jde, je VŠE UVIDĚT TAK, JAK TO BYLO. Nesnažit se na svém životě – tedy sami na sobě – nikterak něco měnit nebo spravit. Vše lehké i těžké jen SKUTEČNĚ UVIDÍME a svým SRDCEM OBEJMEME. Tímto vnitřním přesunem od dětského nebo dospívajícího vědomí k dospělosti dojde v nitru k hlubokému uvolnění, naše vnitřní „děti“ se ucítí uznané a osvobozené a dostaví se lehkost a klid. Udělá se prostor pro rozvíjení našeho pra-vlastního, JEDINEČNÉHO POTENCIÁLU A VLASTNÍ BYTOSTNOU MOUDROST.

U životních konstelací

je naopak možnost podívat se na jakákoli témata, kde jde o váš VZTAH K NĚKOMU ČI NĚČEMU – k vašim blízkým, k vašemu zdravotnímu symptomu, kolegům či nadřízeným apod. I zde ctím fenomenologický terapeutický přístup – pomáhám klientovi uvidět a uznat to, co je nebo co se snaží vstoupit do jeho života (a manifestuje se např. jako zdravotní potíže či krize vztahu).

Registrácia na e-mail: recepcia@lighthouseclub.sk, zatkova@lighthouseclub.sk. Telefón: 0918645230, 0903593777

Poplatok za celodenný workshop: 85,- EUR

 

Mgr. Petra Pejchalová

Vystudovala překladatelství a jazyky na filozofické fakultě. Po studiích získala zkušenosti při působení v nadnárodní korporaci jako tlumočnice a asistentka. Pohyb života ji však záhy vedl dál, do otevřenosti světa, k dalšímu učení a poznávání na cestách. Důležitou inspirací během 3,5 let sólo cest jí kromě otevřenosti cesty samotné a pobytu v lůně přírody bylo setkání s meditací, Oshovými a dalšími sebezkušenostními technikami (šamanismus, hlubinná imaginace, holotropní dýchání, práce se sexuální energií). V roce 2007 se setkala s rodinnými konstelacemi a absolvovala výcvik u J. Bhagata Zeilhofera. V roce 2008 navázala úzkou spolupráci s Wilfriedem Nellesem jako organizátorka a tlumočnice jeho výcviků a seminářů a překladatelka jeho knih. Založila Nelles Institut ČR, v jehož rámci vede své vlastní kurzy a spolufacilituje konstelační výcviky. Rovněž se vrátila ke své vášni pro přírodu a cestování a spolupořádá a vede putování saharskou pouští.

Leave your thought