Osho dynamická meditácia – 10.2. a 17.2., vždy o 18.00

Milí priatelia,

pozývam vás na Osho dynamickú meditáciu, ktorá sa uskutoční v piatok 10.2. o 18.00 v Lighthouseclube.

Citát z knihy Osho: Inteligence, strana 198 – 199.

„ Meditačná technika, ktorá začína pohybom, akciou, vám pomáha aj inými spôsobmi. Stáva sa katarziou. Keď iba sedíte, frustruje vás to, vaša myseľ sa chce hýbať, ale vy len sedíte. Každý sval, každý nerv sa začne krútiť. Snažíte sa prinútiť k niečomu, čo pre vás nie je prirodzené. Rozdvojujete sa teda na toho, kto núti a na toho, kto je nútený. A tá časť, ktorá je nútená a potlačovaná, je pritom autentickejšia. Je to časť výraznejšia, než tá, ktorá potlačuje – a táto hlavná časť nutne musí vyhrať.

To, čo potlačujete, sa v skutočnosti musí vyhodiť von, nie potlačiť. Nahromadilo sa to vo vás práve preto, že to neustále potlačujete. Celá výchova, civilizácia, vzdelanie, to všetko je založené na potlačovaní. Potlačujete mnohé z toho, čo by sa dalo pri inom druhu vzdelania, pri vedomejšom vzdelaní, pri vedomejšom rodičovstve ľahko vyhodiť von. Kultúra by vám umožnila vyhodiť von množstvo vecí, keby sme so lepšie uvedomovali vnútorný mechanizmus mysle.

Ja začínam pri vašom šialenstve, nie pri sedení. Dám vášmu šialenstvu povolenie. Keď bláznivo tancujete, dôjde vo vás k opačnému javu. Pri bláznivom tanci si začnete uvedomovať bod ticha vo svojom vnútri, keď ticho sedíte, začnete si uvedomovať šialenstvo. Vo vedomí vždy dochádza k opaku. Ak tancujete ako šialenec, keď plačete, keď chaoticky dýchate, dávam tým povolenie k vášmu šialenstvu. Potom si začnete uvedomovať jemný bod, bod kdesi hlboko v sebe, ktorý je tichý a nehybný, iný než šialenosť na okraji. Budete sa cítiť veľmi šťastne, uprostred seba máte vnútorné ticho. Ale keď iba sedíte, potom je to šialenstvo vo vnútri, ste tichí navonok ale vnútri šaliete.

Keď začnete niečím aktívnym, niečím pozitívnym, živým, pohyblivým – bude to lepšie. Potom pocítite ako vo vás rastie vnútorná nehybnosť. Čím bude väčšia, tým skôr dokážete využiť aj sed či ľah , tým skôr dokážete praktikovať kľudnú meditáciu. Lenže to už bude všetko iné, úplne iné“.

Leave your thought