Majster Yang v Lighthouse clube – dojmy

Milí priatelia,

máme za sebou ďalší workshop s Majstrom Zhen Hua Yangom.

Je to výnimočná a cenná príležitosť byť v blízkosti človeka s takou krásnou energiou. Aj tentokrát sme sa venovali téme zdravia.

Ako vedci od roku 1950 začali vedecky dokazovať fakty, ktorými potvrdzujú učenia východnej kultúry známe niekoľko tisíc rokov, začína tá najodbornejšia lekárska verejnosť chápať, že choroby nemožno liečiť iba pohľadom na človeka ako na stroj, ktorý otvoríme, opravíme či dokonca vymeníme nefungujúcu časť, zavrieme a zaradíme ho znova do toho istého procese, resp. prostredia.  Ľudia nie sú stroje. Sú to cítiace ľudské bytosti. Západná medicína pred asi 200 rokmi zmenila vnímanie a odtrhla súvislosti prepojenia tohto faktu v ľudskom tele. Začali sa objavovať choroby, ktoré západná medicína liečiť nedokáže a dokonca ani nevie presne zdôvodniť príčinu ich vzniku. Dokáže iba tlmiť utrpenie, ktoré choroby prinášajú.

Aký je hlavný odkaz Majstra Yanga?

Každý človek je sám zodpovedný za svoje zdravie. Ak sa plne zveríme do rúk lekára a nasledujeme jeho inštrukcie bez snahy pochopiť prečo ochorenie vzniklo a bez snahy odstrániť v životnom štýle podmienky vedúce k opätovnému vzniku, je to prejav toho, že sme sa tejto zodpovednosti vzdali. Ak je pre nás všetko ostatné okolo dôležitejšie než naše mentálne, duševné a fyzické zdravie, nikto nám nepomôže. Zmenu nás samých totiž môžeme urobiť iba my. Lekár, či ktokoľvek iný, nám môže dať „kľúč od dverí“, ale kráčať novou cestou musíme už sami.

Ak sme chorí, je to dôkaz, že niečo robíme nesprávne. Treba úsilie a disciplínu k tomu, aby sme zistili  ČO robíme nesprávne a zmenili to. Častokrát je však pre nás komfortnejšie zotrvať v tom, čo poznáme a to aj napriek tomu, že z toho chorľavieme…. Bojíme zmeny, bojíme sa  vykročiť do neznáma a zariskovať.

Témou workshopu bola aj diskusia, či meditácie stačia. A moja osobná skúsenosť dáva za pravdu majstrovým slovám, že nie.
Iba sedením a snahou vyčistiť myseľ nedokážeme urobiť zmenu k lepšiemu v nás samotných. Treba pohyb a spojenie s telom. Práve vďaka týmto poznatkom a cvičeniam čínskej kultúry (tai chi, qi kong, calligraphy) je práve tento národ národom, kde sa ľudia dožívajú najvyššieho veku. Poznatky tohto národa overené viac ako 4000 rokmi majú hlboký základ v žití ich práv. Preto je tradičná čínska taká úspešná pre liečení chronických ochorení a psychických chorôb.

V súčasnosti už veda, napríklad americký mikrobiológ Dr. Bruce Lipton potvrdzuje, že nie je pravdou Darwinova teória, že gény po rodičoch sú naším osudom.  My môžeme náš osud zmeniť. Je to vedecky dokázaný fakt. Na zmenu našich DNA génov však treba zmeniť membránu našich buniek. Každý človek počas života obnovuje bunky vo svojom tele za nové. Je to prirodzený proces. Máme možnosť zmeniť a ovplyvniť akú membránu budú mať naše nové bunky. Jediná cesta k tomu je technika, ktorou sa napojíme na červené krvinky v tele. Tie totiž bunkám odovzdávajú kyslík, výživu a informáciu čo tvorí našu energiu v tele a vďaka nej sa tvoria podmienky pre rast nových buniek. Ak naša energia nie je plna vitality a chuti žiť, tak si dokážeme sami vytvoriť rakovinu. Ak dokážeme prostredníctvom krviniek šíriť precítenie chuti žiť, preberú túto informáciu aj naše bunky. Krvinky sa obmieňajú každých 120-150 dní.

Workshop Majstra Yanga nás všetkých dostal hlboko do vnútra, kam sme si uvoľnením dovolili sami ísť.

Cvičenia kaligrafického zdravia obsahujú v sebe múdrosť taoistického učenia zdravia staré 2000 rokov.

Workshop bol krásny, hlboký a plný úsmevu našich buniek.

Ďakujem a teším sa na workshop v marci budúceho roku.

S úctou a láskou,

Martina

Film a fotografie z workshopu zverejníme čoskoro.

 

Leave your thought