Kvet 1 v praxi

Milí priatelia,

pozývame Vás na celodenný workshop KVET 1 Evy Ďurišovej, ktorý sa uskutoční 3.9. 2016 od 10.00 – 18.00 (s prestávkou na obed 13.00 – 14.00) v Lighthouse klube. Hneď na druhý deň 04. 09. 2016 je možné pokračovať workshopom KVET 1 v praxi.
Cena: 80 € (v cene je kurzovné+skriptá+pitný režim)
Uzávierka prihlášok: týždeň pred kurzom, kedy zasielame podrobný e-mail každému nahlásenému účastníkovi. Registrácia telefonicky 0903593777, alebo e-mailom: zatkova@lighthouseclub.sk.

Kvet kvitne v tichu, otvára sa slnečným svitom, nie kliešťami a je symbolom daru. Rozvíja sa, keď je ČAS sa rozvinúť. Aj naše vedomie sa rozvinie keď príde ten správny ČAS. Ak aj pre Vás ten správny čas nastal, a Vaša neutíchajúca túžba po poznaní Vás pritiahla práve sem, s nesmiernou radosťou si Vám dovolím predstaviť 1-dňový intenzívny transformačný kurz s názvom KVET 1 – KVANTOVÉ TVORENIE AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL, ktorý je pre mňa darom. Darom tvorenia. A mojou túžbou je podeliť sa s Vami o vibrácie tohto daru, o svoje osobné skúsenosti práce v kvantovom poli a napĺňať tak rovnováhu prijímania a dávania. Kurz vznikol vďaka Vám, Vašim žiadostiam a podnetom, ktorými ste ma zahŕňali po osobných konzultáciách.

Na kurze KVET 1 sa naučíte:

– ako vedome pracovať na zmene svojich programov a presvedčení

– etické princípy pri práci v kvantovom poli

– aktivovať energetické pole srdca

– ako vedomým prístupom uzdraviť svoje fyzické telo, psychickú stránku, či situácie

– otvoriť svoje kvantové pole a vedome si vybrať z poľa možností realitu, ktorá Vám vyhovuje

– zadávať “čistý zámer” do poľa

– prijímať priame informácie z kvantového poľa prostredníctvom kvantových modulov

– archetypy, cestovanie v čase, paralelné svety, frekvencie, vibrácie

– pracovať v kvantovom poli na diaľku

– otvoriť a vstúpiť do kvantového poľa osoby, ale len v prípade, pokiaľ nás o to požiada!

– pracovať v energetickom poli zvierat, neživých predmetov

– rozvíjať schopnosť prijímať priame a neskreslené informácie z vonkajšieho prostredia, teda tie, ktoré nezachytí našich 5 zmyslov (rozvíjanie 6. zmyslu, ktorá má väčšina ľudí hlboko potlačený)

– ako dosiahnuť vnútorný pokoj a spojiť sa sám so sebou

Odporúčané knihy: Dr. Richard Bartlett: Matrix Energetics
Odporúčané videá: na stránke www.osobnostny-rozvoj.sk
Odporúčané videá “Co my jen víme”

Kvantové tvorenie KVET vychádza z využitia jednoduchých základných princípov kvantovej fyziky a je prezentované jednoduchým zrozumiteľným spôsobom pre praktické využitie v bežnom živote na príkladoch z praxe. Osvojenie týchto postupov vedie k vyššiemu stavu vedomia, a práve VEDOMIE je rozhodujúce v celom procese tvorenia reality. Uvedenú techniku neberte ako dogmu. Táto technika, ani nijaká iná nie je zázračná, ktorá by vyliečila všetkých a všetko! To čo vám môže zmeniť Váš život je práve VEDOMIE. Práve VEDOMIE zmení Vašu chorobu na zdravie. Práve VEDOMIE zmení prázdny život na plnohodnotný. Práve VEDOMIE zmení Vašu peňaženku z prázdnej na plnú. Práve úroveň Vášho vedomia tvorí Vašu realitu. Každá ľudská bytosť má prirodzenú schopnosť tvoriť, teda ovplyvňovať svoju realitu. Kurz je riešením aj pre ľudí, ktorí už majú informácie ako si správne priať a hovoria si podľa knižiek pozitívne afirmácie, ale nedokážu to prakticky žiť vo svojich životoch. Osobne každému účastníkovi aktivujem jeho energetické pole, čím sa mu zvýšia vibračné frekvencie. Prežívanie a reakcie pri aktivovaní sú individuálne a jedinečné, nedajú sa popísať slovami, musíte to zažiť. Je to stav precítenej jednoty s bytím, stav vnútorného pokoja. Ten pocit je ako keď sa dotknete nekonečna. Vyladením na vysoké frekvencie umožňuje účastníkom navodiť vyšší stav vedomia a ten následne umožňuje zmeny v ich životoch, ktoré sa im dovtedy logickou formou nedali uskutočniť. V tomto stave prepisujeme informačné energetické vzory, meníme deštrukčné presvedčenia, ktoré sme prevzali od predchádzajúcich generácií na nové, prínosné. Dochádza k zmenám postojov, vnímania a tým k zmenám reality. Je vhodná pre všetkých, ktorí sú pripravení zmeniť svoj život.

Tešíme sa na Vás

U P O Z O R N E N I E: Uvedené techniky nenahrádzajú lekársku starostlivosť. Sú doplnkovými a preventívnymi technikami. Neodporúčame vysádzať lieky, ktoré predpísal lekár!!!

Čo je to kvantové pole?
Kvantové pole je pole energie, ktoré je okolo nás, aj v nás, prepája všetkých a všetko, môžme ho nazývať aj Akáša, morfické pole, informačné pole. Cez toto pole, ktoré predstavuje nekonečné množstvo možností, nachádza sa vo forme pravdepodobnostných vĺn si tvoríme svoju realitu. Toto pole reaguje na každú našu myšlienku a pocit a my si cez vibrácie pocitov zameraním pozornosti vyberáme jednu z možností a tá potom tvorí našu realitu.

Pre koho je kurz vhodný?
Pre všetkých, ktorí si chcú skvalitniť svoj život, žiť šťastne, radostne, v zdravom tele. Je veľmi nápomocný pre masérov, fyzioterapeutov, zdravotníckych pracovníkov, podnikateľov, pracovníkov, managerov, predajcov, motivátorov, športovcov, učiteľov, žiakov, rodičov, pre ľudí zdravých aj chorých, pre ľudí, ktorí majú teóriu pozitívnych želaní zvládnutú ale nedokážu to prakticky zaviesť do života a žiť.

Aké problémy sa dajú touto technikou vyriešiť?
Problémy s otehotnením, fyzické, psychické, vzťahové, finančné, práca, podnikanie, strachy, fóbie, či akákoľvek disharmónia.

Je práca v kvantovom poli bezpečná?
Áno je. Neposielame nikomu žiadnu energiu, pracujeme len s informáciami vo vašom kvantovom poli. Navýšením vibrácií a prepísaním informačných vzorov sa klient dostáva do svojich pôvodných nastavení harmónie a zdravia, do úplne prirodzeného stavu. Počas tohto procesu dochádza k rozpúšťaniu, uvoľňovaniu emočných aj iných blokov, ktoré bránia nastoleniu harmónie.

Dá sa touto technikou pomôcť úplne všetkým 100 % ľuďom?
Nie. Záleží od klienta. Vedomie klienta je totižto súčasťou procesu.

Leave your thought