fbpx

Event Detail

Giita Rani 7.11.2018

Milovala hudbu a veľmi intenzívne hľadala svoj vnútorný zmysel, až kým sa jedného dňa, vo veku 17 rokov, predral jej hlas na povrch ako zvuk flauty, ktorá je pripravená hrať. A od toho dňa kúsok po kúsku rozširovala svoje hranice a skončila až tam, kde začínala pieseň. Zistila, že sa môže a vie vyjadrovať hudbou a bola prekvapená, že ľudia ju chcú počúvať. A spolu s tým rástol jej zmysel pre porozumenie z vnútorné volanie.

Vďaka hudbe precestovala celý svet a hrala na veľkých aj komorných pódiách.
V súčasnosti jej bežný život vo veľkej miere zamestnáva úloha matky a tiež pracuje ako zastupujúca učiteľka a asistentka pre ľudí so zdravotným postihnutím…jej vnútorný hlas.
Svoju hudobnú tvorbu a svoj prvý hudobný sólo album nazvala Inner Kingdom. Vrstva po vrstve, skladba po skladbe hľadajú cestu, ako vytvoriť posvätné miesto a víziu pre zosúladenie sa so svojim pravým JA, so svojim vnútorným slnko.
Každá chvíľa, či už krátka, alebo dlhá, kedy sa dotkneme vedomia svojej duše, nosiac svoju korunu nás uzdravuje, posilňuje naše svetlo a chápanie zmyslu v živote.
Vo svojej tvorbe často spája svoje skladby s prastarými antickými piesňami a ľudovou hudbou z rôznych častí sveta alebo anjelskou piesňou, ktorá k nej prichádza.
Tieto melódie a slová prebúdzajú rodovú pamäť a sú liečivé. Pripomínajú nám naše kráľovské dedičstvo.
A to je podstatou jej práce. Pripomína nám pôvod našej duše na Zemi. Keď hviezda, nekonečný zdroj svewtla tepla, dobroty a múdrosti bola zrodená na posvätnom mieste v strede vesmíru: vo vašom srdci.

Event information

Leave your thought