DôLEŽITÉ! Kaligrafický Qi kong Martiny Zaťkovej sa v stredu 11.4. NEUSKUTOČNÍ.

Milí priatelia,

dovoľujeme si vás upozorniť, že hodina kaligrafického Qi kongu Martiny Zaťkovej sa v stredu 11.4. NEUSKUTOČNÍ (z dôvodu jej účasti na workshope v Trenčíne).

Ostatné hodiny Silvie Rosenbergerovej sa uskutočnia podľa plánovaného rozvrhu.

Ďakujeme za pochopenia,

Lighthouse club

Leave your thought