Bakalárske štúdium ayurvédy (BAMS) – vastu šastra (II.časť) 18.3.2016

Milí priatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na praktickú výuku  v rámci BAMS  na tému “Vastu šastra”, alebo niektorí to poznajú ako Feng Shui.

Inštruktor: Tribhanga Das
KEDY? 18.3.2016 od 17 hod do 21 hod
KDE? Spirit Room Lighthouse Club, Paulínska 20, Trnava
Cena: 25 EUR na osobu

Prastará indická tradícia stavania a zariaďovania obydlí aj iných priestorov na základe súzvuku s prírodou. Pri tvorbe plánov Vastu zohľadňuje päť základných elementov, pohyb Slnka, Mesiaca a planét i geologické a klimatické podmienky. Každú stavbu chápe ako mikrokozmos, ktorý človeka spája s vesmírom a koncentruje kozmické energie…

Vastu šastra je veda, ktorá sa zaoberá rôznymi aspektmi dizajnu a budovaním prostredia v harmónii s fyzikálnymi a metafyzickými silami. Vastu znamená obydlie alebo dom a šastra znamená veda alebo technológia. Pochádza z Indie a jej princípy stavania sú v určitých oblastiach používané a populárne dodnes. Vastu šastra sa vyvinulo ako zhrnutie princípov pre prospešné bývanie založené na starobylých textoch. Vastu bolo najskôr po tisícročia aplikované v dizajne indických domovov, ale stalo sa menej prominentným počas industrializácie koloniálnou britskou nadvládou. Hoci táto veda stratila svoje uplatnenie v tradičných príbytkoch, naďalej bola uplatňovaná v sakrálnej architektúre. V posledných rokoch je táto veda opäť veľmi populárna a vyhľadávaná. Priamo úmerne s rastúcim záujmom o interiérový dizajn ako samostatný odbor si v posledných desaťročiach začalo získavať svoju popularitu aj Feng šuej nielen v Číne ale aj v okolitom svete. Nastal trend záujmu o ázijské umenia rôzneho druhu. Vastu sa tiež dostalo na výslnie. Avšak na rozdiel od Feng šuej je Vastu menej známe. Uplatňuje sa najmä v Indii. Myslím si, že pravdepodobne kvôli jeho viazanosti na indické horúce klimatické podmienky, na hinduistické náboženstvo a jeho slabšej schopnosti prispôsobiť aplikáciu na interiéry v celom svete. Dôvodom môže byť aj fakt, že vo svojej podstate sa Vastu interiérovým dizajnom v minulosti vôbec nezaoberalo. Hoci Feng šuej a Vastu šastra sú vo svojej podstate podobné, Feng šuej je z hľadiska dizajnu interiéru praktickejšie, zaujímavejšie a rozvinutejšie. 2.1 Vastu v súčasnosti Vieme, že korene Vastu Shastra siahajú do Védskeho obdobia. Vastu ako veda bola pravdepodobne zbavovaná “nečistôt” po celé stáročia procesom pokus omyl. Začalo byť asociované s odvetviami ako astrológia a zemský magnetizmus, kládlo dôraz na klímu, architektúru a inžinierstvo. Vo svojom zenite bolo Vastu komplexnou encyklopédiou o stavaní obsahujúc čo najdetailnejší popis rôznych aspektov stavania a zariaďovania budov. Okrem informácií, ktoré tieto spisy obsahovali, plnili taktiež funkciu regulovania štandardov v tomto odbore. Najlepší spôsob podávania a vysvetľovania tejto vedy bolo pomocou náboženstva. Výsledkom bolo, upriamovanie pozornosti na božstvá. Ich vlastnosti a odôvodňovanie určitých stavebných princípov bolo ľahšie zrozumiteľné bežnému obyvateľstvu. Božstvá umiestnili do mandaly Vastu Puruša a aplikovali na to astrologické princípy a teórie. Časom sa pôvodný vedecký zámer stratil pod rúškom povier. Je paradox, že aj v tomto stave si Vastu po celé nasledujúce stáročia plnilo dokonale svoju funkciu. Dôvodom je pravdepodobne fakt, že až po posledných pár stáročí sa príbytky indického obyvateľstva podstatne nezmenili od príbytkov ich predkov. 2.2 História Vznik Vastu sa datuje do dôb pravdepodobne 6 000 a 3000 p. n. l. O Vastu sa dozvedáme zo starobylých textov ako Rigveda, Athavaveda, Ramayana, Mahabharata, Manasa saar a podobne. V týchto knihách môžeme nájsť poznatky o stavaní rôznych príbytkov, konštruovaných pomocou Vastu šastra. O Vastu sa taktiež zmieňuje budhistická literatúra. Stalo sa tradíciou posúvať tieto vedomosti z generácie na generáciu. Staroveká indická architektúra aplikovala túto vedu na takmer všetkých palácoch a chrámoch po celé tisícročia. Ranné princípy Vastu boli formované na základe pozorovania slnečných lúčov počas dňa. Učenie Vastu sa postupne začlenilo do princípov sochárstva, konštrukcií a architektúry.

Registrovať sa môžete na telefónnom čísle 0905345888, alebo cez
e-mail:recepcia@lighthouseclub.sk.

S láskou
Tinka

Leave your thought