fbpx

Tanečný ženský kruh 14.9.2018

Milé priateľky,

pozývam vás do Lighthouseclubu dňa 14.9.2018 o 18 hod. Potreba žien rozvíjať ženskú energiu, ktorá je prúdivá, vedomá, jemná, láskavá, nežná, silná neustále rastie. Dlho sme mnohé boli vo výkone, strese, neustálej aktivite, napätí. Viedlo to k nespavosti, migrénam, poruchám hormonálneho systému, vzťahovým problémom. Nie je chybou byť vo výkone, aktivite. Je iba potreba vyvažovať túto mužskú energiu v sebe jej protipólom minimálne v rovnakej miere, aby bola zachovaná harmónia a zdravie. Pre prežívanie nášho potenciálu je u mnohých žien nutné prežívať väčšiu časť dňa v ženskej energii. Majú to inak ako iné ženy. Otázkou je, ako to máte vy? Viete to? Ste skôr typ vyrovnaný, typ v mužskej energii, či typ v ženskej energii? Potrebujete prestať “chodiť von”, spočinúť v pokoji a prúdení vo vnútri a odpoveď príde. Ak ste skôr mužská energia, budete vyhľadávať iné aktivity. Ak ste ženská energia, tanec je výborný spôsob na spojenie sa zo ženskou energiou. Ak prechádzate obdobím únavy, vyhoretia, či iných zdravotných problémov, či emočnej a psychickej dizharmónie, možno potrebujete iba krátkodobo zharmonizovať v sebe energie a opäť sa pustiť do špirály života. Žiadna informácia však nenahradí životnú skúsenosť. Ak sa objaví strach, najlepšie je túto energiu uvoľniť prežitou skúsenosťou. Ak niečo z uvedeného s tebou rezonuje vo vnútri, si vítaná. Lenka sa teší na každú z vás a jej bezpečné prostredie dokáže uvoľniť všetko, čo je zaťažujúce a zbytočné niesť ďalej. Iba si to dovoľ.

S úctou a láskou

Martina