fbpx

Program pre onkologických pacientov

Rakovina. Slovo spojené zo strachom, bolesťou a smrťou. Zväčša sa tejto téme vyhýbame, nevyhľadávame ľudí s týmto ochorením. Veci robíme natoľko komplikované, že nevidíme riešenie a točíme sa dokola v bludnom kruhu.

Pod lampou však býva najväčšia tma. Zo strachu prestávame počúvať seba a plne oodvzdávame zodpovednosť za zdravie tým, ktorí sú tiež v slepej uličke. Dnes už nie je tajomstvom, že operácie nádorov a chemoterapie neprinášajú trvalé vyliečenie.

Už v roku 1931 bola udelená Nobelova cena OTTO HEINRICH WARBURGOVI, ktorý vedecky dokázal, že rakovinová bunka vzniká v tele vtedy, keď zdravá bunka nemá dostatok kyslíka. Vtedy zdravá bunka začne mutovať a kedže nemá kyslík k dýchaniu, mitochondrie tak nemôžu vyrobiť dostatok energie v tzv. Krebsovom cykle. Bunka nájde spôsob prežitia tak, že mitichondria vyrába energiu v procesy glykolýzy, počas anaeróbneho rozkladu glukózy. Čiže už v roku 1931 bolo vedecky dokázané, že rakovina je dysfunkcia činnosti mitochondrií, ktoré v bunkách vyrábajú potrebnú energiu.

Ak fungujú mitochondrie správne, dokáže organizmus odstraňovať odumreté bunky apoptózy. Ak mitochondrie sú dysfunkčné, bunky, ktoré v organizme prirodzene odumierajú a nahrádzajú sa novými, nedokážu z tela odísť a kumulujú sa. Toxikujú membrány buniek. Spúšťa sa homotoxikóza. Znižuje sa napätie na membráne buniek.

A tu to začína. Už v časopise Cancer bolo v decembri 2016 publikované, že rakovina začína, keď napätie na membráne buniek klesne pod 30 milivoltov.

Je samozrejmé, že rakovinový proces nemusí postihnúť celé telo, ale iba orgán, prípadne systém. Ako teda prekysličiť konkrétnu časť tela a dodať na konkrétne miesto kyslík? To nie je vecou iba zmeny stravy, alebo absolvovania oxygenoterapí a inhalovaním kyslíka. Prečo? Ak je cirkulácia krvi v niektorej časti tela zablokovaná a nefunkčná, krvinky neprúdia v mikrocievach, je úplne jedno koľko kyslíka do tela dostaneme a akú stravu jeme. Dôležité v procese liečenia je dodať kyslík práve na postihnuté miesto a odviesť odtiaľ toxíny. A NIELEN TO! Naučiť opäť svoje krvinky, aby sa “plavili” v cievach aj cez toto miesto a aby zostalo toto prúdenie automatické aj po vyliečení, aby nenastala recidíva ochorenia. Uvoľniť nervový systém, obnoviť mikrocirkuláciu krvi a lymfy, ktorá tvorí 74% celého srdcovo-cievneho obehu a nedá sa to urobiť aeróbnym cvičením (pri ňom sa nervový systém a mikrocirkulácia neuvoľní, kedže sme vo výkone) a nedá sa to urobiť rýchlo. Dlho sme nervovým systémom v tele vytvorili a používali cievy, v ktorých krv koluje a naopak uzatvárali cievy, ktoré sme nevyužívali a krv odtiaľ presúvali na využívané cievy. Je to niečo ako cestná sieť v štáte. Naše telo tvorí 120000 km ciev, z čoho 74% tvorí mikrocirkulácia (vazomotický pohyb krvi), ako to preukázal Inštitút mikrocirkulácie v Nemecku pod vedením doktora Reinera Kloppa.

Dlho žijeme dokola to isté a vytvoríme návyky, žitím ktorých dokola krv s kyslíkom koluje po stále rovnakých cestách. Ostatným sa kyslík nedostáva a rovnako je obmedzený “odvoz “ toxínov z týchto miest. Vznikajú anaeróbne miesta.

Rovnako dlho, ako sme žili dokola to isté, a vytvárali cez nervový systém napätie, ktoré udržovalo tok energie v žiadanej sieti, bude trvať ho uvoľniť a opäť spojazdniť a krvinky “naučiť”. Opravujem. Možno nie rovnako. Zaleží od prístupu pacienta, viery, dĺžky času, ktorý tomu bude venovať. Ale toto je spôsob, ako dosiahnuť vyliečenie, nielen dočasné uspatie nádorových buniek. Kedy vnútornou zmenou otvoríme cirkuláciu krvi, obohatíme kyslíkom a naštartujeme fyziologicky správnu činnosť mitochodnrií.

Systém kaligrafického zdravia vám dá kľúč. Kráčať musí každý pacient sám. Každý deň venovať telu pozornosť, praktikovať dýchanie s vnútornými cvikmi, aby uvoľnením nervového systému, naštartovaním cirkulácie krvi, zmenil chemické prostredie buniek v celom tele, a naučil krvinky automaticky okysličovať celé telo a detoxikovať rovnako celé telo. Ide o zodpovednosť za vlastné zdravie a peniaze a čas venovaný svojmu zdraviu.

Onkologický pacient však často upadne do sebaľútosti, očakáva, že iní mu majú pomôcť, očakáva, že on nemôže nič a že ak lekár nepomôže, že sa musí odovzdať osudu. Je to program mysle, alebo inak nazývané – psychosomatika. Tak ako športovec, musí každým tréningom posúvať svoje tela cez myseľ, aj onkologický pacient potrebuje trénovať myseľ.

“Rakovina prichádza, aby ste zmenili myseľ” Majster Zen Hua Yang. Tam to začína. Vedomým rozhodnutím, že keď som dostal rakovinu, viem sa z nej aj dostať von. Iba násjť správnu cestu.

V roku 1978 bola udelená Laskerova cena neuroligičke Candance Pert a bola v 1977 nominovaná na Nobelovu cenu za objav opiátových receptorov v mozgu. Jej publikácia “Molekuly emócií” objasňuje podstatu objavu i toho, že 95% ochorení je psychosomatických, teda začínajú v hlave. Ak sa chceme vyliečiť z rakoviny, ale skutočne vyliečiť, tak treba zmeniť myseľ, ako píše Majster Zen Hua Yang. Ak totiž svojim myslením vytvárame v tele anaeróbne prostredie, ktoré núti bunky nájsť iný spôsob dýchania, tak samotným vyrezaním buniek, či tkanív, či jedením zásaditej stravy a pitím okysličenej vody, neodstránime pričínu. Nádorové bunky sa iba dočasne uspia, lebo príčina pretrváva. Skutočné vyliečenie prichádza zvnútra, nie zvonku. Všetko, čo prichádza zvonku, musí naše telo najskôr akceptovať. Americký vedec Bruce Lipton vo svojej publikácii “Biológia vieri” opisuje, že aj keď máme genetickú predispozíciu na onkologické ochorenia, nemusí k nemu prísť. Je to naša voľba, výber prostredia totiž aktivuje gény. Ak je prostredie stresujúce a máme genetickú predispozíciu, je vysoká pravdepodobnosť, že ak budeme reagovať na vonkajšie podnety podľa genetickej výbavy od rodičov, skončíme rovnako. Iba vedomým rozhodnutím môžeme buď vonkajšie prostredie vymeniť, alebo pracovať na zmene našich reakcií k pricházajúcim podnetom. Byť vedomým znamená, mať vedomú myseľ. A sme zase pri kameni úrazu. Vedomá myseľ, byť v prítomnom okamihu, pokojný a vyrovnaný…to je učenie východnej kultúry.

Ak sa v dôsledku stresu (emočný, mentálny, fyzický) červené krvinky spájajú do zhlukov, miesto toho, aby plávali v cievnom systéme oddelene, nie sú schopné naviazať zvýšený prísun kyslíku, či tú najzdravšiu stravu v potrebnom množstve. Nie sú schopné detoxikovať organizmus. Je nevyhnutné ich najskôr uvoľniť, aby boli jedna vedľa druhej a aby sme tak zvnútra zvýšili kapacitu na prísun kyslíka, ktorý sa na každý červenú krvinku naviaže. Tento proces je postupný. Tak ako sme stresom, naháňaním, dokonalosťou, spôsobovali zhlukovanie buniek počas dlhšieho obdobia, telo potrebuje čas to opraviť. Kde je vôľa, tam je cesta.

ČO nás na hodinách kaligrafického zdravia pre onkologických pacientov čaká?

Najvyššia kvalita životného štýlu môže byť celkom iste opísaná ako život bez chorôb, bez bolesti a prirodzeným odchodom zo sveta.  Vidíme to všetci podobne, nikto nechce trpieť alebo zomrieť predčasne.  Ale ako to dosiahnuť? Nedá sa to dosiahnuť bez starostlivosti o tri základné obehové systémy v tele:

a. krvný obehový systém
b. nervový obehový systém
c. tráviaci obehový systém

Keď tieto tri základné obehové systémy fungujú správne, telo má všetko čo potrebuje. Imunitný systém funguje perfektne, rovnako ako tráviaci systém a mozog.

A ako možno definovať správne fungovanie týchto systémov?

Krvný obehový systém
a. Separácia červených krviniek. Toto oddeľovanie je  pre imunitný a krvný systém veľmi dôležité. Tým, že oddelíme zhluky červených krviniek v krvnom riečisku, zlepšíme kvalitu krvi tým, že umožňuje transportovať viac kyslíka a živín po celom tele.

b. Pružnosť ciev. Je dokázané,  že ako starneme, pružnosť našich ciev sa znižuje. Moderná západná medicína doteraz neponúkla žiadnu možnosť, ako by sa dala pružnosť ciev zvýšiť  prostredníctvom akéhokoľvek druhu liekov. Ale prostredníctvom  systému kaligrafického zdravia sa  dá elasticita ciev výrazne zlepšiť.  Je to práve prostredníctvom transferu krvi s výrazne vyšším obsahom kyslíka a živín, ktorý prispieva k vyššej pružnosti  ciev.

c. Zníženie arteriosklerózy. Saturáciou krvi kyslíkom, systém kaligrafického zdravia pomáha vyčistiť cievy.  Veľké množstvo kyslíka pomáha eliminovať cholesterol a ďalších škodlivé voľné radikály, ktoré sa nachádzajú v tepnách a žilách.
Nervový obehový  systém
Funguje to tak, že všetky spomenuté metódy, pomáhajú mozgu byť schopný  “dávať príkazy” bunkám tela (ako vojakom)  na výrobu správneho chemického prostredia. Tieto metódy pomáhajú nielen s riadením, ale aj s dlhodobým nastavením mysle na vytváranie správnych príkazov, ktoré vlastne udržujú telo na ceste k zdraviu a liečeniu. Iste, vyžaduje to určitý čas na nastavenie, ale potom to funguje po celý život.

 1. Meditácia
  a.) Tichá meditácia – ide o meditáciu v sede, kedy je v hre len vaša myseľ. Táto metóda je vhodná pre vyčistenie mysle, alebo na skenovanie tela a pohybu energie. Postupom času táto metóda nastaví myseľ do stavu byť byť bez starostí, bez ohľadu na to dobré alebo zlé situácie.
  b.) Meditácia v pohybe  – ide o zlepšenie  fyzického bytia otvorením kanálov  a meridiánov. Výsledkom je výrazné zlepšenie obehu v tele, porovnateľné ako u tichej meditácie. Ste pokojný,  s nohami na zemi a bez problémov.
 2. Pozitívne a vyvážené myslenie – pozitívne myslenie je nanajvýš dôležité pre každého, nielen pre toho , kto bojuje s rakovinou. Najdôležitejšie je, aby sme vytvorili prostredie, ktoré nepraje vzniku rakovinových buniek. To znamená odbúranie negativity na akejkoľvek emocionálnej úrovni  ako agresia, depresia, chamtivosť, strach, nenávisť, bezmocnosť, smútok, úzkosť a sebapohŕdanie. Ak dlhodobo pociťujeme tieto druhy emócií a spôsoby myslenia, sú to tie najlepšie šance pre rakovinu. Systém kaligrafického zdravia sa špecializuje na vytvorenie rovnováhy pozitívneho aj negatívneho aspektu mysle, ako návratu  k prirodzeným šťastnejším pocitom, ktoré prispievajú k “vyrovnanie” temnejšej mysle.
 3. „Servis mozgu“ je dôležitou súčasťou nastavenia všeobecných aspektov tela. Bez správneho fungovania mozgu, telo  nebude vysielať mozgu tie správne signály a nič sa nemôže zlepšiť. Čo myslíme pod pojmom „servis“?1. v prvom rade kvalitu krvi a krvného obehu , vrátane zlepšenej elasticity ciev ( v mozgu, rovnako ako v celom tele)
  2. dostatočný prísun kyslíka a živín
  3. kvalitné meditácie
  4. vyvážené realistické cvičenia / vrátane kvalitného spánku
  5. pozitívne a vyvážené myslenie
  Ak všetko toto funguje, mozog dokáže dať správne príkazy bunkám v tele a to vedie k zdravšej, celostne zocelenej bytosti so silným imunitným systémom.

Tráviaci obehový systém s zažívacie ústrojenstvo
Tráviaci systém je základným predpokladom pre kvalitný a  zdravý životný štýl. Ak zažívací systém nefunguje tak ako má, ľudské telo môže trpieť vysokou úrovňou toxicity a nedostatočným vstrebávaním živín. Toxicita má dlhodobý účinok na bunky okolitých tkanív a samotného krvného riečišťa. Dobrý tráviaci systém je vyvážený. Jedlo je trávené a spracovávané v  žalúdku, pečeni, pankrease, atď,. a črevami premiestnené až k fáze vylučovania. V ideálnom prípade neexistuje žiadne nadúvanie, žiadny reflux alebo iné nepohodlie. Udržanie dobrého trávenia sa opiera o niekoľko kľúčových oblastí:

 1. dobré a vysoko kvalitné potraviny
 2. plynulý tok kvalitných krviniek , čo znamená podporu žalúdka, pečene, pankreasu, obličiek a ďalších orgánov
 3. dostatočná funkcia čriev prispievajúca k odstráneniu toxínov a iných odpadov
 4. vnútorné, 3-rozmerné cvičenia pomáhajúce pri pohybe a masáži orgánov a vnútorností

Boj s rakovinou

Pokiaľ ide o rakovinu, odhliadnuc od všetkých chemikálií a žiarení, väčšina ľudí si dokáže nastaviť vnútorné prostredie tak, aby rakovina mohla prekvitať. Môže sa to diať veľmi pomaly, nenápadne a po mnoho rokov. Napríklad, nadmerná chamtivosť, stres, agresia, nenávisť, negativita vrátane vnútorného dialógu a zlá výživa… Všetky tieto veci, sa hromadia v tele, deň za dňom a začínajú viesť telo na bunkovej úrovni k vlastnej likvidácii. Rakovina miluje tieto typy prostredia. Väčšina z nás, ľudských bytostí, bohužiaľ stratila zmysel pre prirodzenú polohu tela a jeho rovnováhy.

Systém kaligrafického zdravia bol vyvinutý k tomu, aby pomohol ľudskému organizmu samému sa vrátiť do svojho prirodzeného stavu bytia. Nejde o lineárnu zmenu,  systém kaligrafickej jogy Supercharge program je nastavený ako  trojrozmerné špirály. Rakovinové bunky sú výsledkom dlhodobého procesu. Vznikali vo vnútri po mnoho rokov a potrebovali mnoho podmienok aby sa rozširovali. Rakovinové bunky (alebo inak povedané zlé bunky) sú vaše deti, rovnako ako sú vaše deti  normálne bunky (čiže dobré bunky). Všetky tieto deti ste v sebe živili svojím životným štýlom a  vašim postojom k realite. Je to ako batôžtek, ktorý nosíte so sebou 24 hodín denne a ktorý má priamy vplyv na chémiu vášho tela. Nie je to niečo, na čo by ste si mohli či mali sťažovať, pretože ste si to sami vyrobili. Je to produkt vášho vlastného vývoja. A to je dôvod, prečo hľadanie vonkajších zdrojov, ktoré by mohli situáciu zmeniť, je falošná cesta. Ak chcete skutočne zabojovať, je potrebné zmeniť okolnosti a dôvody, ktoré vás do tohto stavu priviedli.

Náš prístup spočíva v eliminovaní prostredia, ktoré rakovine napomáha. Až potom môžeme vrátiť telo do prirodzeného stavu, kedy sa dokáže liečiť samé. Napríklad ak výrazne zlepšíme krvný obeh, naštartujeme imunitný systém  a zvýšime obsah kyslíka, ktorý sa dostane do všetkých častí tela. Rakovina neznáša prostredie bohaté na kyslík.

Supercharge program má niekoľko zásadných pilierov a jedno silné presvedčenie:

a. Kyslík – to je vrah rakoviny. Akonáhle oblasť postihnutá rakovinou začína byť nasýtená kyslíkom, jej plocha sa začne zmenšovať. A viac kyslíka dokážeme dopraviť do postihnutých oblastí prostredníctvom meditácie, správneho dýchania a cvičenia. Výsledkom je že rakovinové bunky prestávajú rásť.

b. Meditácia – pomáha mysli prepojiť sa hlbšie s telom, takže dokáže vycítiť keď niečo nie je v poriadku.  Meditácie pomáhajú cibriť myseľ, ktorá ak potom cíti, že sa niekde niečo deje, automaticky dokáže vysielať správne podnety telu aby zahájilo správne chemické procesy na boj a vyriešenie danej situácie.

c. Strach – prostredníctvom štúdia a cvičení podľa systému kaligrafického zdravia začnete chápať inak prirodzený  vývoj života. Narodíme sa, rastieme, žijeme a potom sa pominieme.  Odchod z tohto sveta je vnímaný skôr ako obrad spojený s absolvovaním niečoho, nie ako definitívny koniec všetkého.

d. Potraviny, resp. výživa – veľmi dôležitý aspekt, nakoľko jedlo nesmie podporovať rozvoj a rast rakoviny.

e. Cukor – rakovina miluje cukor. Je teda najlepšie ho obmedziť na úplné minimum.

f. Alkohol – zahrieva organizmus a nabudzuje bunky. Takisto je dobré ho obmedziť na minimum.

g. Rovnováha buniek ľudského tela  –  prostredníctvom cvičenia chceme dosiahnuť rovnováhu dobrých aj zlých buniek. Postupne a pomaly v priebehu času sa zlé bunky zmenia na dobré.

A čo je najdôležitejšie, musíte veriť v seba a musíte veriť v program. Výsledky sa dostavia postupne, deň po dni. Program je navrhnutý tak, aby upokojil agresívne rakovinové bunky, ale musíte sústrediť svoju myseľ a mať zanietenie.