fbpx

Liečivé meditácie

Určite sa každý z vás  stretol s liečivou silou lásky. Láska je pre niekoho milovanie, pre niekoho starostlivosť, pre iného pozornosť a tak by som mohla pokračovať o jazykoch lásky.

Na skupinových liečivých meditáciách si vyberieme POZORNOSŤ ako jazyk lásky a objektom lásky budeme my sami.

Zdravie je harmonický fyzicky, duševný a duchovný stav. Disharmónia v ktorejkoľvek oblasti vedie k nášmu vnútornému oslabeniu a chorľaveniu.

Vrátiť silu si však môžeme opäť iba tak, ako sme ju stratili. Zvnútra.

Na liečivých meditáciách svoju vlastnú energiu použijeme na liečenie a dobíjanie samých seba. Pustíme závislosť na druhých ľuďoch či iných prostriedkoch. Začneme hľadať vieru v samých seba. Lebo viera je to, čo uzdravuje. Ak veríme niekomu a niečomu vonku, pri strate zažívame bolesť, smútok, zradu, sklamanie. Uzatvárame sa, neveríme a láska prestáva prúdiť. Miesto žitia tak iba prežívame.

Liečivá meditácia je s vami vždy. Otvorí vás láske, naplní vás zvnútra a budete mať silu žiť život bez podmienok a očakávaní.

Registrácie účasti na recepcii klubu telefonicky, e-mailom, alebo SMS. Hláste sa prosím najneskôr 2 hodiny pred začatím meditácie.

Teším sa na spoločné hodiny, kde si vyskúšame rôzne techniky meditácií, spojené s preciťovaním fyzického tela. Väčšina z nás totiž pocity a emócie potláča, či kontroluje do takej miery, že naša duša až ochorie. Liečením duše sa opäť vráti naša rovnováha  a možno nájdeme techniku, ktorá nás na našej ceste rozvoja posunie ďalej!

S úctou,

Martina