fbpx

Základné pravidlá pri práci s rôznymi emočnými stavmi

Základom je chcieť na sebe pracovať, uvedomovať si potrebu zmeny. Prvým krokom je uvedomenie emočného stavu, jeho vnímanie a rozpoznanie. Dôležitosť sebareflexie, koncentrácie, rozlišovania.

Sú dva základné spôsoby pri práci s emóciami.

  1. nahradzovanie nižších emócií vyššími (napríklad strach nahradzujeme odvahou)
  2. rozpustenie danej emócie v tichu (je to všeobecne ťažšie)

Posledným krokom je ukotvenie – vytvorenie nového zvyku, udržanie správneho postoja. Túto prácu za nás nikto neurobí.

V našom charaktere sú chyby, omyly, nepochopenie, bloky, neharmónia. Budú tam tak dlho, dokiaľ nebudú objavené, pochopené, opravené, zharmonizované.

Celý proces práce na sebe prebieha v dvoch rovinách:

  1. zlepšovanie, opravovanie, chápanie, štúdium, aktivita, práca
  2. prehlbovanie vnútorného ticha, intuície, inšpirácie, vhľadu. Tajomstvo života spočíva v pochopení princípu nekonania, odovzdanosti.

Cieľom je slobodný, tvorivý, zdravý, inšpirovaný človek.

Esenciálne oleje môžu pomôcť v každej z týchto fáz.