fbpx

Bakalár áyurvedskej medicíny a chirurgie (BAMS)

1.semester Limitovaný počet študentov: 30

Rozsah štúdia v 1.semestry:história a filozófia áyurvedy,Základné princípy- panchabhúta,tridosha,sapta­dhátu,mála,áma­agni,srotámsi, ojas­tejas­prána,samprápti, vyádhi­marga, dosha­gati,anatómia ľudského tela, ashtavidya­paríksha Materia indica, panchakarma terapia, marmáni,štúdium tradičných, áyurvedskych písiem šušruta­samhitá, charaka­samhitá, ashtanga­hridaya

Lekcie budú nahrávané a posielané online na email spolu so študijnými materiálmi: Ak študenti zmeškajú alebo nemožu chodiť na prednášky, musia si vo vlastnom čase prejsť nahrávky.

Teoretická výuka bude prebiehať v priestoroch klubu 1x týždenne a praktická výuka 1x mesačne 6 hodín.

Skúšky budú formou písania esejí po každej kapitole, ústna a písomná skúška na konci semestra