fbpx

Astrológia

ASTROLOGICKÉ KURZY, SEMINÁRE a PREDNÁŠKY
Pre koho sú kurzy, prednášky a semináre určené:

Astrologické kurzy nie sú určené len záujemcom, ktorí by sa chceli v budúcnosti venovať výkladom horoskopov druhým ľuďom . Ich prvoradým cieľom je, vďaka pochopeniu základných astrologických princípov, naučiť sa lepšie porozumieť svojmu vlastnému horoskopu a teda i životu. Naučiť sa vnímať viditeľné prejavy neviditeľných energii a porozumieť ich podstate. Skúmať cez horoskop vesmírne zákony.

Astrológia je totiž hlavne úžasným nástrojom sebapoznania a môže človeku veľmi pomôcť pochopiť seba samého a to, čo sa v ňom odohráva. Pomáha pochopiť korene problémov, ktoré človeka stretávajú a naznačuje aj cestu, ako sa s nimi vysporiadať. Pomáha nám uvedomiť si svoje základné životné úlohy, ale i danosti, ktoré sme si na tento svet priniesli.

Kontraindikácie:

Kurz je veľmi nebezpečný pre ľudí, ktorí pristupujú k životu pasívne a odmietajú na sebe pracovať. Pre tých, ktorí hľadajú príčiny svojich problémov a neúspechov v druhých ľuďoch a vo vonkajších okolnostiach. Takým ľuďom naozaj odporúčam účasť na kurze zvážiť, lebo im hrozí bolestná strata ilúzií, ktorej následkom je poznanie, že existuje len jediný spôsob, ako vyriešiť svoje problémy. A to je každodenná práca na sebe, postupné sebapoznávanie a následná transformácia, ktorá nie je možná bez túžby po poznaní, sebadisciplíny, trpezlivosti atď. Áno, dá sa to celé vyjadriť dvoma slovami – DUCHOVNÁ CESTA.

K pravému šťastiu iná cesta nevedie. Dosiahnuť skutočné VNÚTORNÉ ŠŤASTIE totiž nie je otázkou náhodných životných udalostí. Je len výsledkom vytrvalého a cieleného úsilia.