View Classes

Klaudia Danišová

“Športu sa venujem od útleho detstva. Ako 4-ročná som začala so športovou gymnastikou v Trnave,ktorej som sa venovala do svojich osemnástich rokov. K mojim najväčším úspechom patrí 8-násobné obhájenie si titulu Majsterky Slovenska, či viacero účastí na medzinárodných pretekoch.

Po krátkej pauze v športe som si našla aleternatívu gymnastiky v akrobacii, ktorej sa venujem od roku 2013,kedy začalo moje pôsobenie v akrobatickej skupine Vertigo, v ktorej pôsobím dodnes. Počas mojej pôsobnosti som s Vertigom absolvovala už viac ako 400 vystúpení nielen v rámci EÚ ale i vo svete, vrátane viacerých významných komerčných projektov, ako Česko-Slovensko má talent, Chartshow, Miss Slovensko či Srdce pre deti. Mojou doménou je výšková akrobacia, a to nielen v sólových číslach, ale i v duových.”