View Classes

Katarína Malá

Masér / Odborný garant pre SM systém pre deti a dospelých

Odborné vzdelanie na Strednej zdravotnej škole, v odbore masér

Doplnené vzdelanie špecializovanými kurzami:

Kompletná starostlivosť o klientov s poruchou mobility

Rehabilitačná metóda SM systém

Prax:

Rehabilitačný pracovník na oddelení LDN Nemocnica Varnsdorf , Česká republika

(vodoliečba, elektroliečba, ultrazvuk, parafín, rašelina, masáže, individuálna práca s klientami)