fbpx

Bemer a šport

Pri vrcholovom športe ide o veľa. Zdravie, fitness, sila výkonnosti, regenerácia, čas. Ku všetkému Bemer fyzioterapia podstatnou mierou prispieva.

 • Zvyšuje anaeróbnu rýchlosť
 • Zrýchľuje regeneráciu
 • Zlepšuje trénovanosť
 • Zlepšuje výkonnosť
 • Zmenšuje riziko zranenia
 • Minimalizuje tréningové výpadky
 • Optimalizuje prípravy na šampionáty
 • Zlepšuje imunitný systém a znižuje riziko infekčného ochorenia
 • Zlepšuje hojenie a liečenie športových zranení

Univerzitný profesor,  MUDr.  Klaus Jung, Športová medicína, Mainz.

Športové medicínske vyhlásenie z konferencie v meste Freudenschaft z 2. Októbra 2010

Že impulzové elektromagnetické polia nižšej energie vyvolávajú mnohonásobné liečivé účinky v tele, to je už všeobecne známe. Že efekty môžu byť rozsiahle a veľmi účinné, o tom dlhšiu dobu experti pochybovali. Terapia BEMER sa používala ako ďalší prírodný proces liečby s veľkým úspechom v prevencii, terapii a rehabilitácii ako prípravné, prípadne zhodnocujúci dodatočný liečebný prostriedok a tiež na podporu iných terapeutických procesov, napríklad na zmiernenie vedľajších účinkov.

Až elementárne výskumy Kloppa odhalili ubikvitne a univerzálne pôsobiace fyziologické aspekty, zmeny rozvodu zmesi plazmy a krviniek do mikrovaskulárnych  obvodov. Zmeny stavu prietoku na nodóznych (uzlovitých) bodoch, zmeny vazomotorického stavu (zníženie alebo zvýšenie prietoku) a stavu napätia; vzrastajúci retikulárny nárast bielych krviniek u infikovaných osôb a osôb vystavených stresu; zvýšenie venózneho odtoku; lokálne zvýšenie koncentrácie NO s aktívnym extendujúcim účinkom na cievne steny.

Zvlášť štyri aspekty dokazujú úspešné použitie aj v športovej medicíne:

1.Zlepšenie zásobovania kyslíkom

 1. Aktivovanie imunitného systému
 2. Ovplyvnenie syntézy bielkovín
 3. Stabilizovanie kyslíkovej rovnováhy

Niekoľko principiálnych štúdií môže dokázať správnosť teoretických úvah,  a tým dokumentovať aj rozsiahle použitie v športovej medicíne.

Spodaryk preukázal vo dvoch klinických štúdiách, ktoré kontrolovali placebo, oneskorený začiatok svalovej únavy pri primeranej záťaži a súčasnej lokálnej terapie s BEMER 3000 a intenzívnym aplikátorom (p< 0,05). Súčasne sa výrazne znížili pohybové obmedzenia.

Kafka a Spodaryk preukázali vo dvoch klinických štúdiách, ktoré kontrolovali placebo, skutočnosť, že použitím BEMER 3000 sa znížil pocitovo stupeň fyzickej námahy na hranici medzi aeróbnym a anaeróbnym (vyžadujúcim kyslík a nevyžadujúcim kyslík), v pretrvávajúcej záťažovej oblasti vo vytrvalostnom behu napriek zvýšenému výkonu.

Pracovná skupina okolo Babindaka mohla tieto výsledky potvrdiť. Vo dvoch klinických štúdiách, ktoré kontrolovali placebo, sa potvrdilo počas tenisového tréningu na hráčoch tenisu, že použitím BEMER 3000 sa zvýšil výkon s ohľadom na absolvovanú dĺžku trasy (15%; v kontrolnej skupine 5,4%), s ohľadom na rýchlosť behu na hranici medzi aeróbnym a anaeróbnym (9,5%; kontrolovaná skupina 0,4%). Efekty dosiahnutého nárastu výkonu napriek nízkemu subjektívnemu a objektívnemu pocitu námahy (nižšie, zaťaženosťou podmienené zmeny stavu kyslíka v skupine testovanej BEMER-om) je možné vysvetliť zlepšenou mikrocirkuláciou a hypoaglutináciou erytrocytov.

Aj Möbes uskutočnil dve klinické štúdie, ktoré kontrolovali placebo u 17 športovcov a prišiel k jednoznačnému záveru, že vplyvom elektromagnetických polí BEMER 3000 stúpali hodnoty CK (uznaný parameter pre svalový stres) pomalšie a ich pokles začal skôr. Je to dôkaz veľmi nepatrného svalového poškodenia a rýchlejšej regenerácie, čo má za má za následok zmenenú (BEMER-om indukovanú) priepustnosť bunkových membrán.

Mnoho športovcov a športovkýň použili BEMER 3000 a mali s ním dobré skúsenosti. Išlo o rýchlejšiu regeneráciu, a tým o rýchlejší opätovný začiatok tréningu po zápase a tiež intenzívnejší tréning. Tiež príprava na zápas bola optimálnejšia vďaka zohriatiu, ktoré šetrí energiu (čiastočne náhrada za rozcvičku s porovnateľným efektom). Výsledkom je aj rýchlejšie hojenie športových úrazov a preťažení a tiež zníženie rizika úrazov (stanovisko Všeobecného nemeckého zväzu vysokých škôl so športovým zameraním).

Podobne tiež švajčiarski atléti a atlétky olympijského tímu v roku 2004 používali podložku BEMER denne 8 až 20 minút na regeneráciu a zohriatie (rozcvičku) pred štartom. Najúčinnejšie to bolo, ak to spojili s masážou alebo inou špeciálnou terapiou. Dodatočne to malo relaxačný efekt a rýchlejšie hojenie akútnych a chronických poranení a preťaženosti (Villiger).

Claudia Pechstein, majsterka sveta v rýchlokorčuľovaní a olympijská víťazka v roku 2002 , používa , ako sama hovorí, už niekoľko rokov systém BEMER 3000 hlavne na rýchlejšiu regeneráciu po tréningu, pociťuje stabilizáciu svojej výkonnosti a imunitného systému a okrem toho znížené riziko úrazu a značné ubúdanie stavov preťaženosti. Použitie BEMER 3000 v športe je podľa nej veľmi zmysluplné.

Aj na sebe samom ( bežec na dlhé trate a tiež tréningy v horskom behu) som pocítil značné účinky po použití systému BEMER 3000 – doba mojej regenerácie sa výrazne skrátila. Stavy preťaženia (napríklad svalová horúčka) takmer zmizli a tiež v zime som viac odolný voči mrazu, čo je dôkazom stabilného aktívneho imunitného systému. Zvlášť rád používam tento systém ako prevenciu medzi saunou a situáciou vysokej potreby a ponuky kyslíka.