Cenník cvičení

Basic 1

Dĺžka cvičenia 60 min

7€

Dantienove dýchanie

Dĺžka cvičenia 60 min

7€

Kaligrafické zdravie pre Seniorov 60+

Dĺžka cvičenia 60 min

5€

Kaligrafické zdravie PERMANENTKA

60 min./10 vstupov

60€

Kaligrafické zdravie pre seniorov 60+ PERMANENTKA

60 min./10 vstupov

40€