Cvičenia

Cvičenia v našom klube –

Kaligrafické zdravie a Joga pre všetkých, aj pre seniorov


Začiatok všetkých nových kurzov (Joga pre seniorov 60+, Joga pre zdravý chrbát)

sa odkladá. Pokojne sa registrujte, o začiatku kurzov vás budeme informovať.