fbpx

Diagnostika podľa TČM

Diagnostika podľa TČM (tradičnej čínskej medicíny)

je základnym zdravotným vyšetrením TČM, ktoré pozostáva zo 4 základných postupov, ktoré terapeutovi povedia všetko o Vašom zdravotnom stave.

4 základné postupy diagnostiky

  1. Pozorovanie ( terapeut pozoruje farbu pokožky, tváre, chôdzu, vonkajšie prejavy….)
  2. Dotazovanie ( terapeut kladie otázky na doplňovanie – spôsob života, stravovacie návyky, spánok, znášanlivosť tepla, chladu-kazuistiku)
  3. Vyšetrenie jazyka (terapeut sa zameriava sa na farbu, tvar, povlak, veľkosť, otlačky zubov…)

Týmito metódami sa skompletizuje celková diagnostika a následne terapeut navrhne vhodný postup liečby.

Varianty liečby

  1. Dietetika
  2. Fytoterapia
  3. Zmena životného štýlu – pohyb, prechádzky, meditovanie. atď.

Tradičná čínska medicína

 Naším terapeutom na Diagnostiku podľa TČM je PaedDr. Darina Hanáková, MPH.

Viac info o terapeutovi


Diagnostika podľa TČM

Objednať sa na diagnostiku je možná na recepcii klubu alebo na dole uvedených kontaktoch

+421 917 178 999

recepcia@lighthouseclub.sk