Milí priatelia,
ponúkame Vám možnosť stať sa členom Lighthouse klubu! Aké sú výhody členstva?

  1. Úhradou členského poplatku sa stávate členkou komunity, ktorá bude organizovať 5 podujatí za rok iba pre členov klubu – napr. Valentínske, Veľkonočné či Vianočné posedenia, alebo rôzne výlety do prírody a pod. Je našou snahou vytvoriť komunitu ľudí, ktorí chcú spoločne tráviť čas zábavou a osobnostným vzdelávaním.
  2. Právo na prednostnú registráciu na klubové aktivity. Toto právo platí do doby 48 hodín pred danou aktivitou (športovým cvičením, seminárom, workshopom, prednáškou a pod..). Ak sa do tejto doby kapacita aktivity naplní členmi klubu, registrácia nečlenov na danú aktivitu nebude platná a nebude sa im to oznamovať. V prípade, ak počet registrovaných členov v stanovenej lehote pred aktivitou prekročí kapacitu podujatia, ich registrácia bude potvrdzovaná podľa poradia, v ktorom sa registrovali. Ostatní členovia budú o nepotvrdenej registrácii oboznámení.
  3. V prípade, že kapacita podujatia nebude 48 hodín pred jeho začatím naplnená, bude možná registrácia členov aj nečlenov a bude sa potvrdzovať podľa poradia, bez ohľadu na status voči klubu.
  4. V prípade, že jednorázové podujatia organizované klubom budú mať možnosť zvýhodnenej ceny, bude táto poskytnutá výlučne iba členom klubu. Nečlenom klubu zvýhodnená cena na jednorazové podujatia organizované klubom poskytnutá nebude.

Cena členstva Lighthouse club: 80 EUR/ kalendárny rok
Spôsob úhrady: v hotovosti, alebo platobnou kartou na recepcii Lighthouse klubu, kde obdržíte kartičku klubu s Vašim kódom.