Zobraziť kurzy

Ladislav Filo

Laco Filo, praktik TČM, fytoterapia TČM, európska fytoterapia, prevencia stravou, dietetika.

Cez 30 rokov sa venujem štúdiu liečivých bylín. Botanikou som sa vážne začal zaoberať už koncom 80-tych rokov a to najmä v oblasti liečivých rastlín, ktoré rastú u nás, aj vo svete.

Zamestnal som sa v roku 1996 na Botanickom ústave SAV. Ako herbarista som sa začal venovať problematike herbária: skladovanie, zber, sušenie, výmenu herbárových položiek. Takto som zabezpečoval výmenu rastlín medzi BÚ SAV a ostatnými botanickými inštitúciami, múzeami na Slovensku a vo svete. Zúčastňoval som sa zberu botanického materiálu a na týchto akciách som spovedal odborníkov, ktorí boli tak láskaví, že mi odpovedali na akúkoľvek otázku. Tam som pomaly zisťoval, že nie je liečivá bylinka ako liečivá. Každá potrebuje svoj priestor, kde má najlepšie účinky. Veľmi rád som využíval príležitosti zúčastňovať sa na rôznych vedeckých konferenciách a exkurziách.

Táto práca a pomoc kolegov botanikov mi dala do života veľmi veľa skúseností a vedomostí. Naučil som sa systematicky sa venovať bylinám. Dostal som odbornú pomoc aj z Etnografického ústavu SAV, keď som študoval ľudové názvy a ľudové recepty z byliniek. Tak som zistil, že na Slovensku sa u rovnakých druhoch rastlín používa odlišný názov a to v rôznych regiónoch. Takéto zamieňanie si rastlín a hlavne liečivých, ktoré majú iné účinky, môže mať neočakávaný liečebný efekt, dokonca až zdravie poškodzujúci. Mal som taktiež príležitosť študovať v knižnici Farmaceutickej fakulty.

Neustále som si rozširoval vedomosti. Dostalo sa mi do rúk množstvo zaujímavých odborných kníh, ktoré som využil pri samoštúdiu, pretože bez samovzdelávania to nejde. Popri tom som absolvoval množstvo seminárov, kurzov doma i v zahraničí,
čo sa stalo aj mojím životným koníčkom.

Chýbajúca časť problematiky európskej bylinnej liečby, ktorá po 15 storočí prešla za múry cirkevných kláštorov, priniesla základné zabudnutie ich účinkov. Hľadal som odpovede, prečo určitá bylinka jednému človeku pomôže, druhému neurobí nič a ďalšiemu naopak, ešte zhorší stav. Odpovede, ktoré som nachádzal stále neboli kompletné, stále ma neuspokojovali.

A tak som sa postupne dostal až k čínskej fytoterapii. Pochopiť jej dokonalú prepracovanosť bolo pre samoštúdium náročné. Rozhodol som sa teda začať študovať podrobnejšie TČM. Je to dokonalý ucelený komplex liečebných metód a postupov zameraných predovšetkým na prevenciu, tiež na zisťovanie príčin chorôb diagnostikou, dietetikou, fytoterapiou a jej ďalších liečebných metód – akupunktúra, moxovanie, bankovanie atd.

Mám ukončené štúdium – TČM na akreditovanej škole celoživotného vzdelávania – Inštitúte tradičnej čínskej medicíny v Prahe ČR, pod odborným vedením špičkovej lektorky Mgr. Jany Krameriovej. Tiež mám ukončené štúdium – Fytoterapie na tom istom inštitúte TČM a tiež pod odborným vedením Mgr. Jany Krameriovej.

Na rozdiel od ostatných alternatívnych liečebných metód, je Tradičná čínska medicína ucelený systém znalostí, diagnostických a liečebných metód na celkovú harmonizáciu organizmu, ako aj jeho prevenciu a liečbu. Nejde o žiadnu „pavedu“ ale o medicínsku vedu. Sú to predovšetkým fakty o fungovaní našich vnútorných orgánoch, ich vzájomné vzťahy, vplyv dokonale prepracovaného stravovania na podporu správneho fungovania fyzického a psychického organizmu a mnohé ďalšie veci.

Ak nasadne človek na tento vlak pochopí, že je to nekonečné celoživotné vzdelávanie, ktoré buď znenávidíte, alebo sa zamilujete… Ja som sa do tejto problematiky z pohľadu TČM, fytoterapie zamiloval. Našiel som konečne zmysel v spôsobe používania a účinkov bylín na liečenie a udržanie si zdravia.