Fyzioterapia BEMER – holistická zdravotná starostlivosť

Milí priatelia,

teší ma, že Lighthouse klub rozšíril pre svojich členov a hostí služby o fyzioterapiu – holistickú zdravotnú starostlivosť pomocou technológie BEMER.

NAJBLIŽŠIA PREDNÁŠKA

Keď Prof. Dr.med. Rainer Klopp z Inštitútu mikrocirkulácie v Berlíne objavil fakty o mikrocirkulácii a jej význame pre ľudské telo, prinieslo mu to nomináciu na Nobelovu cenu ale aj poznanie, stimulovaním čoho je možné zlepšiť zdravie, regeneráciu a duševnú pohodu človeka. 

Krvinky musia prejsť 120.000 km, aby bunky zásobili kyslíkom a výživou a odviedli z nich všetky toxické látky.  Nie je možzné, aby toto všetko stihlo naše srdce! Tie kilometre, ktoré denne krvinky musia prejsť v našom tele, pomáhajú nášmu srdiečku zvládať „malé krvné loďky“, ktoré sa pohybujú vazomotoricky. Tieto zdanlivo „malé loďky“ však vyživujú 75% nášho tela!!! S pribúdajúcim vekom sa práve v dôsledku toho, že sa o ne nestaráme, dostávame do stavu, že výživa a detoxikácia 75% nášho tela nejde naplno, ale naopak radikálne klesá. 

Dr. Rainer Klopp svojou knihou „Mikrocirkulation focus on research“ prispel k objasneniu tohto dôležitého poznatku a následne sa spolupodielal na vývoji technológie Bemer, ktorá ako jediná dokázala využiť elektromagnetický prenos signálu tak, aby sa stimulovala činnosť „malých krvných lodiek“, čiže mikrocirkulácie v tele.

Pozývam vás preto vyskúšať terapiu Bemer v klube, ak cítite vo svojom vnútri potrebu:

  • zlepšiť vyživovanie orgánov a ich regeneráciu
  • omladiť sa
  • zmenšiť náchylnosť na infekcie
  • podporiť imunitný systém
  • vytvoriť psychické a fyzické zásoby pre výkonnosť tela
  • znížiť dôsledky stresu
  • znížiť dôsledky vyhorenia

Klinické zlepšenia boli preukázané pre nasledovných chorobách:

artritída, bolesti chrbta, cukrovka, polyneuropatia, zlomeniny kostí, reumatizmus, insomnia, stres, chlad, vyčerpanie, ochorenia artérií, pretrhnuté väzy, vonkajšie rany, vyvrtnutia.

Prístroj BEMER budete mat možnosť využívať v priestoroch Lighthouse clubu po telefonickej objednávke na čísle 0903593777, telefonicky v čase od 12 do 14 hod, formou SMS kedykoľvek.

Podľa klinických štúdií na prevenciu postačuje 2 x 8  minút a ako liečenie je vhodné 30 až 60 minút denne. Cena služby v Lighthouseclube je 6 eur za 20 minút. 

Verím, že služba pomôže mnohým z vás.

S láskou,

Martina