ERI – lekárske zariadenie

ERI v žiadnom prípade nenahrádza akúkoľvek z metód a nástrojov medicíny, ale je jedným z pomocných nástrojov diagnostiky a kompenzácie pre lekárov špecialistov. Výzvy modernej medicíny nespočívajú v ústupe a potlačení symptómov, ktoré sa prejavili u pacienta, ale v korekcii hlavnej príčiny vzniku disharmonického zdravotného stavu. A to použitím nevyhnutných metód a spôsobov liečby obidvoch lekárskych prúdov:

  • klasickej medicíny (chirurgia, farmakopea, fyzioterapia, ..)
  • holistickej medicíny (akupunktúra, homeopatia, herbálna medicína atď..)

Lekárske zariadenie ERI dokáže zosnímať najjemnejšie signály z celého tela tak, aby ho počítať mohol vyhodnotiť pomocou programu Dominantnej metódy a urobiť zrozumiteľný výstup pre diagnostiku problému a odhalenie príčiny. Tak ako EKG sníma signál srdca, EEG sníma signál mozgu, tak ERI je zariadenie, ktoré dokáže zosnímať signály celého tela. Dáva tak lekárovi holistický súbor informácií o  zdravotnom stave pacienta a ponúka mu cestu kompenzácie zistených odchýlok a teda harmonizácie  zdravotného stavu po odhalení príčiny.

Lekárske diagnostické zariadenie ERI pomáha pri určovaní diagnózy a plní 4 hlavné ciele:

  1. Definuje hlavný problém
  2. Definuje príčiny (dôvody), prečo problém nastal
  3. Definuje lokality tejto príčiny a definuje ďalšie patologické procesy s bežnou patogenézou
  4. Definuje funkčné, fyziologické a psychosomatické väzby, vedúce k výskytu patologického procesu a eliminácii všetkých týchto faktorov z dôvodu zlepšenia zdravotného stavu pacienta

ERI diagnostické zariadenie využíva Dominantnú metódu na analýzu dynamiky procesov v tele a spočíva v definovaní dominantného (prevažujúceho) procesu v spojení s funkčnými, patogénnymi a psychosomatickými procesmi. Touto metódou sa teda definuje HLAVNÁ PRÍČINA zmien zdravotného stavu pacienta.

Úlohou dominantnej metódy je cesta zistenia prvotných príčin a techník na dosiahnutie HARMONICKÉHO STAVU PACIENTA. Pri zistení príčin disharmónie zdravotného stavu sa pomocou ERI technológie spustí kompenzačná korekcia, ktorá harmonizuje procesy a faktory tak, aby sa zdravotný stav pacienta zlepšil.  Elektróda vyšle do tela pacienta presne „na mieru ušitý“ signál, určený na harmonizáciu odchýlky zdravotného stavu od štandardu a teda vedie k eliminácii patologických zmien v ľudskom tele. Korekcia nemôže byť silnejšia ako 15% počiatočnej hodnoty.

Imunitný systém človeka sa spustením týchto kompenzačných procesov začína adaptovať na nový harmonicky stav pacienta, pričom nedochádza k tomu, že by prešiel do roviny apatie, teda začal byť pasívny.

V prípade vášho záujmu je možné vyšetrenie, kde sa určia prvé odchýlky od harmonického zdravotného stavu a ukážu sa jeho príčiny. Na jednom terapeutickom sedení je možné spustením programu kompenzácie vyslať do tela 27 signálov. Už v priebehu prvých sedení je možné vidieť výsledky harmonizácie zdravotného stavu pacienta, pretože táto spočíva práve v odhalení príčiny a jej pochopení na úrovni vedomia, čím pacient dokáže disharmóniu nielen odstrániť, ale zmenou svojho správania aj nevytvárať podmienky na opätovný vznik príčin. Zároveň postupným harmonizovaním  zdravotného stavu cestou kompenzácií do odchýlky 15% a ich opakovaním, sa zdravotný stav zlepšuje smerom nahor.

Na ERI diagnostiku sa môžte objednať na telefonnnom čísle lebo na emailovej adrese 

🔻