METAMORFNÁ MASÁŽ – Prednáška s možnosťou rezervácie na masáž a praktickou ukážkou na každom sebamasážou

Pozývame Vás na prednášku o metamorfnej masáži dňa 28.3.2019 o 19 hod.

Metamorfná technika je relaxačná a veľmi jemná metóda pre odblokovanie emočných tráum  vytvorených v období prenatálneho vývoja. Pojem metamorfóza doslova znamená premenu, ktorá sa vzťahuje k životným vzorcom, ktoré už majú byť premenené.

Jedná sa o také životné vzorce, ktoré sa v rodine prenášajú z generácie na generáciu a bráni tak harmonickému toku energií, ktoré nedovolia človeku uplatniť a rozvíjať svoj potenciál, danosti a vytvárať tak harmonické vzťahy.

Je založená na princípe uvoľnenia  blokov,  ktoré vznikli  z psychických stresov plodu či matky od počatia po narodenie. Bloky sú zafixované na reflexných zónach chrbtice na chodidlách, dlaniach  a hlave.

Je to výnimočný  prostriedok pre osobnú premenu,  prostriedok pre uvoľnenie starých citových zranení, strachov a  stresov, pre získanie zdravia, sily a hlavne pohody.

Je vhodná pre ako pro deti, tak aj pre dospelých.

Metamorfná masáž hlavy a rúk pomáha:

  • uvedomiť si poslania v živote – nájsť vhodnú prácu
  • uvoľniť napätie vo vzťahoch v práci a rodine
  • zmierniť stres a agresivitu u detí a dospelých
  • transformovať životné vzorce (predsudky o sebe a iných)
  • nájsť našu tvorivú stránku – premena vzťahu k sebe
  • samoliečba – uzdravenie organizmu

Masér, terapeut: Ing.Mária Šáriová

Registrácie: zatkova@lighthouseclub.sk, 0903593777

Vstupné: 12,- EUR

Prednáška bude trvať 2 hodiny

A čo nám o sebe napísala Mária?

Ing. Mária Šáriová – pôvodne som vyštudovaný ekonóm, no už 15 rokov pracujem v oblasti alternatívnych terapií a som mama troch detí 🙂
Venujem sa rôznym technikách pri riešení fyzických a duševných problémov.  S klientmi sa zameriavame nie len na odstránenie problémov, ale najmä na hľadanie príčina ich vzniku. Prešla som rôznymi druhmi terapií a mojimi najobľúbenejšími ostalo „sviečkovanie“ – terapeutické ušné, telové, čakrové sviečky, aromaterapia, fytoterapii so zameraním na tradičnú čínsku medicínu ale hlavne Motýlia masáž – Metamorfná technika – uvoľnenie blokov z prenatálneho obdobia.
Motýlej masáži  sa venujem už osem rokov. Prišla ku mne, ako mnoho iných dôležitých vecí, úplne nečekane. Postupne ako prichádzali klienti, prichádzali nové informácie a súvisloti o tom, čo sa deje s nami v prenatálnom období. Zdanlivo rovnaká udalosť sa u každého jedinca môže prejaviť po rokoch celkom inak. Záleží na sile emócie, s akou sa tento moment zapísal do podvedomia daného človeka. Aj po rokoch a stovkách terapií stále objavujem nové súvislosti a paralely stresov zažívaných v prenatálnom období s naším prežívaním  osobných, partnerských, či pracovných problémov v dospelosti.

Zanechajte nám svoje myšlienky