Pohybové a dýchacie meditácie

Ako nájsť svoju cestu sebapremeny, sebarozvoja a sebapoznania? V hlave nám víria tisícky myšlienok a nájsť medzi nimi to, čo vlastne naozaj chceme a oddeliť to od toho, čo musíme, je ťažké. Mali by sme utíšiť myseľ, upokojiť hladinu našej rozbúrenej rieky, aby sme sa mohli pozrieť do jej vnútraJ Jedna z techník, pri ktorej dochádza k zmene vedomia, je meditácia. Vedomie počas meditácie sa prehlbuje, zvyšuje, rozširuje. Nejde o to, meditáciu pochopiť. Ide o to, meditáciu zažiť. Iba jej praktikovaním.

Dôležitým predpokladom meditácie je mlčanie.

  • Prvý stupeň – nehovoriť, budeme sa hýbať v opakujúcom sa cvičení
  • Druhý stupeň – neodpovedať, nereagovať na vonkajšie podnety ani neviesť vnútorný dialóg s Egom
  • Tretí stupeň – vnútorný pokoj, vnímenie svojho vnútra
  • Štvrtý stupeň – meditačné mlčanie, tj. ticho, skúmanie, čo je ukryté v našom vnútri.

Na hodinách meditácie vždy v piatok, sa najskôr ponoríme do pohybovej meditácie a potom ukončíme hodinu tichou meditáciou.

Registrácie účasti na recepcii klubu telefonicky 0903593777, e-mailom zatkova@lighthouseclub.sk, alebo SMS. Hláste sa prosím najneskôr 2 hodiny pred začatím meditácie. Cena cvičenia pre člena je 4,5 EUR a pre hosťa 5 EUR.

Teším sa na spoločné hodiny, kde si vyskúšame rôzne techniky meditácií, spojené s preciťovaním fyzického tela. Väčšina z nás totiž pocity a emócie potláča, či kontroluje do takej miery, že naša duša až ochorie. Liečením duše sa opäť vráti naša rovnováha  a možno nájdeme techniku, ktorá nás na našej ceste rozvoja posunie ďalej!

S láskou

Tinka

Milí priatelia, je to krásne, aký je život farebný. Istú dobu sa veci daria, človek sa smeje, raduje, má hojnosť a je spokojný. Potom príde druhá vlna a zoberie všetko, aby vyprázdnila miesto pre niečo nové, čo sa začne plniť. A presne takto to bolo aj v mojom živote. Mala som tridsaťosem rokov, keď v mojom živote nezostal kameň na kameni.

Zanechajte nám svoje myšlienky