Pohybové a dýchacie meditácie

Ako nájsť svoju cestu sebapremeny, sebarozvoja a sebapoznania? V hlave nám víria tisícky myšlienok a nájsť medzi nimi to, čo vlastne naozaj chceme a oddeliť to od toho, čo musíme, je ťažké. Mali by sme utíšiť myseľ, upokojiť hladinu našej rozbúrenej rieky, aby sme sa mohli pozrieť do jej vnútraJ Jedna z techník, pri ktorej dochádza k zmene vedomia, je meditácia. Vedomie počas meditácie sa prehlbuje, zvyšuje, rozširuje. Nejde o to, meditáciu pochopiť. Ide o to, meditáciu zažiť. Iba jej praktikovaním.

Dôležitým predpokladom meditácie je mlčanie.

  • Prvý stupeň – nehovoriť, budeme sa hýbať v opakujúcom sa cvičení
  • Druhý stupeň – neodpovedať, nereagovať na vonkajšie podnety ani neviesť vnútorný dialóg s Egom
  • Tretí stupeň – vnútorný pokoj, vnímenie svojho vnútra
  • Štvrtý stupeň – meditačné mlčanie, tj. ticho, skúmanie, čo je ukryté v našom vnútri.

Na hodinách meditácie vždy v piatok, sa najskôr ponoríme do pohybovej meditácie a potom ukončíme hodinu tichou meditáciou.

Registrácie účasti na recepcii klubu telefonicky 0903593777, e-mailom zatkova@lighthouseclub.sk, alebo SMS. Hláste sa prosím najneskôr 2 hodiny pred začatím meditácie. Cena cvičenia pre člena je 4,5 EUR a pre hosťa 5 EUR.

Teším sa na spoločné hodiny, kde si vyskúšame rôzne techniky meditácií, spojené s preciťovaním fyzického tela. Väčšina z nás totiž pocity a emócie potláča, či kontroluje do takej miery, že naša duša až ochorie. Liečením duše sa opäť vráti naša rovnováha  a možno nájdeme techniku, ktorá nás na našej ceste rozvoja posunie ďalej!

S láskou

Tinka

Milí priatelia, Kráčam cestou svojho života, žijem svoje príbehy. Niekedy hore a niekedy dolu. S prichádzajúcim vekom stále viac chápem, že extrémy vyčerpávajú a posúvam sa k svojmu stredu. Posúvam sa k pokojnejšiemu žitiu, ktoré ma viac vyživuje. Mením spôsob trávania času, aktivity, ľudí. Urobila som v živote zmeny, aby som zistila, čo ku mne patrí a čo nie je

Zanechajte nám svoje myšlienky