Fyzioterapia Bemer / Terapia ERI

Milí priatelia,

teší ma, že Lighthouse klub rozšíril pre svojich členov a hostí služby o:

Fyzioterapiu – holistickú zdravotnú starostlivosť pomocou technológie BEMER.

Keď Prof. Dr.med. Rainer Klopp z Inštitútu mikrocirkulácie v Berlíne objavil fakty o mikrocirkulácii a jej význame pre ľudské telo, prinieslo mu to nomináciu na Nobelovu cenu ale aj poznanie, stimulovaním čoho je možné zlepšiť zdravie, regeneráciu a duševnú pohodu človeka. 

Krvinky musia prejsť 120.000 km, aby bunky zásobili kyslíkom a výživou a odviedli z nich všetky toxické látky.  Nie je možzné, aby toto všetko stihlo naše srdce! Tie kilometre, ktoré denne krvinky musia prejsť v našom tele, pomáhajú nášmu srdiečku zvládať “malé krvné loďky”, ktoré sa pohybujú vazomotoricky. Tieto zdanlivo “malé loďky” však vyživujú 75% nášho tela!!! S pribúdajúcim vekom sa práve v dôsledku toho, že sa o ne nestaráme, dostávame do stavu, že výživa a detoxikácia 75% nášho tela nejde naplno, ale naopak radikálne klesá.

Dr. Rainer Klopp svojou knihou “Mikrocirkulation focus on research” prispel k objasneniu tohto dôležitého poznatku a následne sa spolupodielal na vývoji technológie Bemer, ktorá ako jediná dokázala využiť elektromagnetický prenos signálu tak, aby sa stimulovala činnosť “malých krvných lodiek”, čiže mikrocirkulácie v tele.

Pozývam vás preto vyskúšať terapiu Bemer v klube, ak cítite vo svojom vnútri potrebu:

 • zlepšiť vyživovanie orgánov a ich regeneráciu
 • omladiť sa
 • zmenšiť náchylnosť na infekcie
 • podporiť imunitný systém
 • vytvoriť psychické a fyzické zásoby pre výkonnosť tela
 • znížiť dôsledky stresu
 • znížiť dôsledky vyhorenia

Klinické zlepšenia boli preukázané pre nasledovných chorobách:

artritída, bolesti chrbta, cukrovka, polyneuropatia, zlomeniny kostí, reumatizmus, insomnia, stres, chlad, vyčerpanie, ochorenia artérií, pretrhnuté väzy, vonkajšie rany, vyvrtnutia.

Prístroj BEMER budete mat možnosť využívať v priestoroch Lighthouse clubu po telefonickej objednávke na čísle 0903593777, telefonicky v čase od 12 do 14 hod, formou SMS kedykoľvek.

Podľa klinických štúdií na prevenciu postačuje 2 x 8  minút a ako liečenie je vhodné 30 až 60 minút denne. Cena služby v Lighthouseclube je 6 eur za 30 minút.

Verím, že služba pomôže mnohým z vás.

Terapia ERI

ERI v žiadnom prípade nenahrádza akúkoľvek z metód a nástrojov medicíny, ale je jedným z pomocných nástrojov diagnostiky a kompenzácie pre lekárov špecialistov. Výzvy modernej medicíny nespočívajú v ústupe a potlačení symptómov, ktoré sa prejavili u pacienta, ale v korekcii hlavnej príčiny vzniku disharmonického zdravotného stavu. A to použitím nevyhnutných metód a spôsobov liečby obidvoch lekárskych prúdov:

 • klasickej medicíny (chirurgia, farmakopea, fyzioterapia, ..)
 • holistickej medicíny (akupunktúra, homeopatia, herbálna medicína atď..)

Lekárske zariadenie ERI dokáže zosnímať najjemnejšie signály z celého tela tak, aby ho počítať mohol vyhodnotiť pomocou programu Dominantnej metódy a urobiť zrozumiteľný výstup pre diagnostiku problému a odhalenie príčiny. Tak ako EKG sníma signál srdca, EEG sníma signál mozgu, tak ERI je zariadenie, ktoré dokáže zosnímať signály celého tela. Dáva tak lekárovi holistický súbor informácií o  zdravotnom stave pacienta a ponúka mu cestu kompenzácie zistených odchýlok a teda harmonizácie  zdravotného stavu po odhalení príčiny.

Lekárske diagnostické zariadenie ERI pomáha pri určovaní diagnózy a plní 4 hlavné ciele:

 1. Definuje hlavný problém
 2. Definuje príčiny (dôvody), prečo problém nastal
 3. Definuje lokality tejto príčiny a definuje ďalšie patologické procesy s bežnou patogenézou
 4. Definuje funkčné, fyziologické a psychosomatické väzby, vedúce k výskytu patologického procesu a eliminácii všetkých týchto faktorov z dôvodu zlepšenia zdravotného stavu pacienta

ERI diagnostické zariadenie využíva Dominantnú metódu na analýzu dynamiky procesov v tele a spočíva v definovaní dominantného (prevažujúceho) procesu v spojení s funkčnými, patogénnymi a psychosomatickými procesmi. Touto metódou sa teda definuje HLAVNÁ PRÍČINA zmien zdravotného stavu pacienta.

Úlohou dominantnej metódy je cesta zistenia prvotných príčin a techník na dosiahnutie HARMONICKÉHO STAVU PACIENTA. Pri zistení príčin disharmónie zdravotného stavu sa pomocou ERI technológie spustí kompenzačná korekcia, ktorá harmonizuje procesy a faktory tak, aby sa zdravotný stav pacienta zlepšil.  Elektróda vyšle do tela pacienta presne „na mieru ušitý“ signál, určený na harmonizáciu odchýlky zdravotného stavu od štandardu a teda vedie k eliminácii patologických zmien v ľudskom tele. Korekcia nemôže byť silnejšia ako 15% počiatočnej hodnoty.

Imunitný systém človeka sa spustením týchto kompenzačných procesov začína adaptovať na nový harmonicky stav pacienta, pričom nedochádza k tomu, že by prešiel do roviny apatie, teda začal byť pasívny.

V prípade vášho záujmu je možné vyšetrenie, kde sa určia prvé odchýlky od harmonického zdravotného stavu a ukážu sa jeho príčiny. Na jednom terapeutickom sedení je možné spustením programu kompenzácie vyslať do tela 27 signálov. Už v priebehu prvých sedení je možné vidieť výsledky harmonizácie zdravotného stavu pacienta, pretože táto spočíva práve v odhalení príčiny a jej pochopení na úrovni vedomia, čím pacient dokáže disharmóniu nielen odstrániť, ale zmenou svojho správania aj nevytvárať podmienky na opätovný vznik príčin. Zároveň postupným harmonizovaním  zdravotného stavu cestou kompenzácií do odchýlky 15% a ich opakovaním, sa zdravotný stav zlepšuje smerom nahor.

Cena jednej terapie 50 EUR / 90 min (člen klubu), 60 EUR / 90 min (nečlen klubu). Odporúčam aspoň 5 sedení v priebehu prvých 40 dní.
V prípade záujmu sa prosím registrujte mailom na zatkova@lighthouseclub.sk alebo telefonicky na 0903 593 777 v čase od 11.00 – 14.00., formou SMS kedykoľvek.

Milí priatelia, Kráčam cestou svojho života, žijem svoje príbehy. Niekedy hore a niekedy dolu. S prichádzajúcim vekom stále viac chápem, že extrémy vyčerpávajú a posúvam sa k svojmu stredu. Posúvam sa k pokojnejšiemu žitiu, ktoré ma viac vyživuje. Mením spôsob trávania času, aktivity, ľudí. Urobila som v živote zmeny, aby som zistila, čo ku mne patrí a čo nie je

Zanechajte nám svoje myšlienky