Dance of Soul – cvičenia s Martinou každú stredu od 16,30-17,30 hod

Používala som koncepty cvičenia, počúvala skúsenosti iných, čítala odborné články a “ žila som tým”, aby som prišla k poznaniu, že to, čo potrebuje moja duša, odpoveď, čo hľadám, nájdem vo vnútri.
Nájdem tam presne to, čo potrebujem a vtedy, keď s láskou vstúpim do vnútra svojho tela, chrámu duše.
Moje hodiny nemajú koncept. Vaše telo, vaše bunky môžu nacítiť pri cvičení so mnou, ako prestať chodiť von a spočinúť vo vnútri bez očakávaní. Pretože vtedy sa dejú zázraky.
Na mojich hodinách ponúkam precítenie hlbokého vnútorného uvoľnenia, hlbšieho napojenia sa na seba, prehľbenie sebadôvery, sebalásky, sebahodnoty, sebaúcty.
Moje cvičenie je takmer bez slov, a je tancom duše❤️
Pôjdeme pomaly a pridať sa môžete kedykoľvek, dôležité je vytrvať. Vtedy sa udejú vnútorné zmeny, aby po nich nastali vonkajšie zmeny.
S úctou a láskou
Martina

Zanechajte nám svoje myšlienky